Disiplinleder/prosjektingeniør innen elektro/elkraft, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist31.12.2018

Vil du utvikle deg innen ledelse og fag? Eller ønsker du å være prosjektingeniør med kompetanse og erfaring innen et eller flere fagområder på elektro/elkraft? Da er det deg vi leter etter! COWI jobber med flere komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og nye sykehus landet rundt, og trenger nå flere medarbeider på laget. Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

FÅ LEDERANSVAR I STORE PROSJEKTER

Som disiplinleder eller prosjektleder får du ansvar for komplekse prosjekteringsoppgaver innenfor elektriske anlegg. Din rolle er viktig for å lede og utvikle prosjektmedarbeidere innen ditt fag, samt sikre god tverrfaglig samhandling i prosjektene. I tillegg forventes det at du kan lede tilbudsprosesser og fungere som assisterende prosjektleder/oppdragsleder for store komplekse oppdrag.

For deg som ønsker å jobbe som prosjektingeniør i team, får du selvstendige og egne oppgaver med ansvar. Du får mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig gjennom våre interne kursprogram, hvor du selv får være med å velge hvilket spor du ønsker å prøve deg på. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

COWI har et av Norges største og ledende fagmiljø innen elektroteknikk, med 45 dyktige ingeniører i Oslo og 180 samlet i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse på varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel.

DU ER OPPTATT AV UTVIKLING, KUNNSKAPSDELING OG KVALITET

Du har bransjeerfaring og dokumentert kompetanse innen prosjektering av elektriske anlegg. Vi forutsetter høyere teknisk utdannelse og minimum fem års relevant erfaring for disiplin/prosjektlederoppgaver og 2-5 år for deg som søker som prosjektingeniør.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har gode egenskaper når det kommer til å veilede medarbeidere, samarbeide flerfaglig, samt god prosess- og helhetsforståelse.
  • Du er opptatt av å kontinuerlig utvikle deg, og gjennom din fagkompetanse bidra til å skape gode helhetlige og fremtidsrettede løsninger.
  • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den.
  • Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet.
  • Du er initiativrik og trives med ansvar.
  • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 31.12.2018

Arbeidssted: Hasle/Løren, Oslo

Kontaktperson: Kay Hugo Nylund (Seksjonsleder), e-post: khny@cowi.com, tlf: 900 69 756.

Søk stilling

Vis flere stillinger: