Disiplinleder/medarbeider - Elektronisk sikring, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist31.12.2018

Vil du være med å utvikle et av Norges største og ledende fagmiljøer innen elektroteknikk? De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på komplekse prestisjeprosjekter som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og nye sykehus landet rundt. Vi søker nå flere medarbeidere med ulik erfaring og kompetanse innen elektronisk sikring til vår avdeling for Bygninger i Oslo – Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her!

FÅ UTVIKLET DIN EKSPERTISE GJENNOM VARIERTE OG AMBISIØSE OPPDRAG

Som erfaren disiplinleder/prosjektleder i COWI får du ansvar for komplekse prosjekteringsoppgaver innenfor elektriske anlegg. Du vil spille en viktig rolle i å lede og utvikle prosjektmedarbeidere innen ditt fag, samt sikre god tverrfaglig samhandling i prosjektene. I tillegg forventes det at du kan lede tilbudsprosesser og fungere som assisterende prosjektleder/oppdragsleder for store, komplekse oppdrag.

For deg med mindre erfaring forventes det at du har egenskaper for å påta deg ansvar og roller inn i prosjekter. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg og samferdsel. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU ER OPPTATT AV UTVIKLING, KUNNSKAPSDELING OG KVALITET INNEN ELEKTRONISK SIKRING
Vi er ute etter deg som er pålitelig, initiativrik, enkelt tilegner deg ny kunnskap og deler den med resten av teamet. Du har bransjeerfaring og dokumentert kompetanse innen arbeid med elektronisk sikring av bygg. Du er opptatt av kvalitet i leveranser, er strukturert og utfører jobber med stor faglig kompleksitet. Vi ønsker både deg som vil spesialisere deg innenfor et område, og deg som vil ha bred kunnskap innenfor flere fagområder velkommen.

Vi forutsetter høyere teknisk utdannelse (ingeniør/sivilingeniør), og at du kan bli sikkerhetsklarert, grunnet betydelig oppdrag for kunder som krever dette. I tillegg må du kunne bruke norsk som arbeidsspråk.

Du du har faglig kompetanse med forståelse og erfaring innen noen eller flere av fagområdene:

 • Rådgivning og FoU relatert arbeid innenfor beskyttelse og sikring av bygninger, anlegg og eiendommer mot kriminelle handlinger, herunder terrorisme, sabotasje og etterretning
 • Inneha solide tekniske kunnskaper og interesse for å utvikle og vedlikeholde generell kunnskap og ferdigheter
 • Utarbeide krav, planlegge og støtte prosjektering av innbruddsalarm-, automatisk adgangskontroll- og TVO-anlegg
 • Generell kunnskap om lås, beslag, strukturert kabling og ITV utstyr, samt infrastruktur/føringer
 • Plan- og bygningsloven, lov om brann- og eksplosjonsvern med tilhørende forskrifter og veiledninger, TEK17 og FG regelverket
 • Kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder innenfor fagfeltet. Må kunne samarbeide med både norske og utenlandske fagmiljøer
 • God kunnskap om elektroniske sikringstiltak mot ulovlig inntrengning (deteksjon, varsling og verifikasjon)
 • Delta som sikkerhetsrådgiver i tverrfaglige utviklingsprosjekter samt bidra til prosjektering av elektroniske sikringsanlegg med gjennemføring av risikovurderinger / ROS-analyser
 • Stillingen forutsetter gode IT-kunnskaper og interesse for data
 • Kunnskap om tiltak og teknologi og standarder innenfor fagfeltet, samt kjenne til styrker og svakheter ved disse
 • God kjennskap til- og erfaring med forebyggende sikkerhet ift Sikkerhetsloven

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du har gode egenskaper når det kommer til å veilede medarbeidere, samarbeide flerfaglig, samt god prosess- og helhetsforståelse
 • Du er opptatt av å kontinuerlig utvikle deg, og gjennom din fagkompetanse bidra til å skape gode helhetlige og fremtidsrettede løsninger
 • Du er nysgjerrig, og trives med ansvar
 • Analytiske egenskaper
 • Gode kunnskaper om- og forståelse av begrepene trusler, verdi, sårbarhet og risiko eller interesser for å få disse kunnskapene.
 • Du er en person som kan sikkerhetsklareres iht norske myndighetskrav

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 31.12.2018

Arbeidssted: Hasle/Løren, Oslo
Kontaktperson: Kay Hugo Nylund (Seksjonsleder), e-post: khny@cowi.com, tlf: 900 69 756.

Søk stilling

Vis flere stillinger: