Direktør

EBA Trøndelag er regionavdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg som er bransjeforening tilsluttet NHO for entreprenørbedrifter i bygg- og anleggsnæringen. Foreningen har over 30 medlemsbedrifter i Trøndelag med til sammen ca. 3000 ansatte. EBA Trøndelag driver også opplæringskontoret BYGGOPP med ansvar for ca. 250 lærlinger innen bygg- og anleggsfag fordelt på avdelinger i Trondheim og Namsos.

EBA skal være en viktig og sentral aktør for å sikre gode rammebetingelser for medlemsbedriftene og byggenæringen i regionen. EBA Trøndelag samarbeider tett med NHOs regionapparat og ivaretar samarbeid og dialog med lokale og regionale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, øvrig nærings- og samfunnsliv og andre bransjer. Foreningen tilbyr i tillegg faste møteplasser, kurs og sosiale aktiviteter for medlemmene.

FirmaEBA Trøndelag
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist08.11.2020

Vi ønsker oss en utadvendt og selvgående person med stor evne til samarbeid og med gode kommunikasjonsevner som kan utvikle EBA Trøndelag videre.

Vår nye direktør vil være en viktig drivkraft i arbeidet med å fremme interessene til våre medlemsbedrifter opp mot beslutningstakere på ulikt nivå, samtidig som foreningen utvikles videre som en attraktiv interesseorganisasjon for å få nye medlemsbedrifter på laget.

Vi tilbyr:

En spennende og selvstendig rolle i grensesnittet mellom næringsliv, politikk og fagutdanning. En fri og selvstendig stilling med muligheter for å skape resultater på egne premisser innenfor et bredt spekter av store og små arbeidsoppgaver.

Ansvar:

 • Fronte næringspolitiske tema mot offentlige myndigheter og i offentligheten
 • Være bindeleddet mellom medlemsbedriftene og lokale, regionale og sentrale myndigheter
 • Fremme rekruttering til bransjen i samarbeid med medlemsbedriftene og utdanningsinstitusjoner
 • Være bransjens talerør og profilerere næringen regionalt
 • Koordinere og arrangere møteplasser, kurs og medlemsaktiviteter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Forståelse for og kjennskap til byggenæringen og øvrig næringsliv i regionen
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • God økonomiforståelse
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om politiske beslutningsprosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til fag- og yrkesutdanning er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og selvgående med evne til å skape din egen arbeidsdag i tråd med foreningens beste og medlemmenes forventninger
 • Evne til å motivere, og skape engasjement og begeistring gjennom gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å kunne kombinere både strategisk og langsiktig perspektiv med operativ og effektiv oppgaveløsning
 • Samarbeidsorientert, effektiv, kontaktskapende og strukturert

Erfaring fra byggebransjen og/eller organisasjons- og foreningsarbeid er en fordel. Stillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Konkurransedyktige betingelser.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til:

Styreformann Torgeir Wiig tlf. 950 20 730

Direktør Kristian Dahlberg Hauge tlf. 916 72 145

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: