Direktør Skanska Digital

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag ca. 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist19.01.2020

Direktør Skanska Digital, CDO Skanska Norge

Skanska Digital har ansvar for å lede Skanska Norges arbeid med fornyelse og effektivisering gjennom digitalisering. Vi jobber i hele spennet fra interne forbedringsaktiviteter via store forskningsprosjekter til utvikling av nye forretningsmodeller. Skanska har allerede kommet et langt stykke på digitaliseringsreisen. Nå søker vi etter en leder som kan være med og ta oss til neste nivå.

Hva kan vi tilby deg?

 • En spennende jobb på et område hvor det er stor utvikling og hvor du får mulighet til å sette fotavtrykk både i selskapet og i næringen
 • En jobb med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre prosjekter
 • Å bli en del av vårt tverrfaglige digitale utviklingsmiljø og satsningsområde
 • Gode betingelser, bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Hva får du ansvar for?

Lederrollen

 • Du vil få ansvar for å lede en avdeling med flinke, selvstendige forretningsutviklere og prosjektledere med en bred erfaringsbase fra byggenæringen og andre bransjer.
 • Du vil inngå i ledergruppen til Konserndirektør for Teknologi- og Operasjonell effektivitet og jobbe tett med øvrige teknologimiljøer i Skanska.

Forretningsutvikling

 • Som leder for den digitale forretnings- og virksomhetsutviklingen i selskapet vil du få mulighet til aktivt å påvirke det som skal utvikles; det være seg en ny programvare, digitaliseringen av en prosess eller utviklingen av et nytt digitalt produkt. Gjennom deltakelse i styringsgrupper og andre besluttende fora tar du aktivt eierskap til utvikling og sluttprodukt.
 • Skanska Digital har ansvaret for selskapets digitale utviklingsportefølje. Som porteføljeansvarlig er det ditt ansvar å sørge for at de ulike utviklingsaktivitetene understøtter forretningsmålene, at vi gjenbruker teknologier og kompetanser og at vi sprer beste praksis på tvers av de ulike enhetene i selskapet.

Hvem er du?

Du er en erfaren endringsleder

 • Digitalisering handler litt om teknologi og mye om mennesker, kultur og adferdsendring. Vi tror at du har erfaring fra denne type arbeid og at du er i stand til å skape varig endring i store komplekse organisasjoner.

Du kjenner igjen en god idé når du ser en

 • Digitalisering handler om å se og gripe mulighetene teknologien gir. Du må også evne å se andres ideer og løfte disse frem, slik at vi klarer å utnytte den samlede kompetansen i selskapet.

Du har et klart hode

 • Teknologiutviklingen går raskt. Vi trenger en leder som er analytisk og klartenkt, som evner å se det store bildet, men også zoome inn og skjønne detaljene. I sum må du kunne navigere og guide organisasjonen gjennom jungelen av muligheter og evne å plukke de som har det største potensialet.
 • Det er fint hvis du har erfaring fra byggenæringen. På den annen side vet vi at det finnes mange andre bransjer der ute som vi kan lære mye av, så først og fremst vil vi at du har noen års erfaring og en utdannelse som du mener er relevant for oss. Kanskje har du også erfaring med utvikling og kommersialisering av digitale produkter og tjenester.

Du er en lagspiller og en gjennomfører

 • Vi mener at den største verdiskapningen skjer i samspill med andre og kaller det OneSkanska. Din evne til å jobbe sammen med andre, både ditt eget team og resten av organisasjonen vil være avgjørende for å lykkes i rollen.

Kontorsted er Sundtkvartalet, sentralt i Oslo.

Kontakt:

Konserndirektør Teknologi & Operasjonell Effektivitet Jo Mortensen, tel +47 98 21 05 52

Rekrutteringssjef Christian Scheen, tel +47 97 65 32 31

Søk stilling


Vis flere stillinger: