Direktør Kontrakt og marked

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

FirmaBane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist12.10.2020

Utvikling av togtilbudet er viktig for å løse Norges miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbanestrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Utbyggingsdivisjonen planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet, og har ansvaret for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane.

Vil du være med oss å bygge ny Jernbane? Vi har en spennende stilling som direktør for Kontrakt og Marked i utbyggingsdivisjonen. Du skal ta føring på å videreutvikle divisjonens markedsstrategi. Din funksjon vil ha en naturlig plass i ledergruppen og du er forventet å være en viktig strategisk partner for utbyggingsdirektør og prosjektdirektører. Vi søker deg som vil bidra til at Bane NOR leverer prosjektet i hht. avtale på tid og innenfor budsjett. Vi søker deg som er en rollemodell som går foran og handler i tråd med Bane NORs verdier og praktiserer kulturen som skal prege organisasjonen. Du vil også være et ansikt utad Bane NOR og du må kunne lede gjennom å sette retning, ta ansvar, gi handlingsrom og utvikle og motiverer dine medarbeidere.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av divisjonens kontraktstrategi, markedsutvikling, markedskontakt og anskaffelser i et porteføljeperspektiv
 • Etablere og vedlikeholde kontraktsmodeller som ivaretar Bane NORs forpliktelser, samt legger til rette for sikkerhet, kvalitet og kost effektiv utbygging
 • Etablering og implementering av strategi for omstilling av Utbyggingsdivisjonen innenfor leverandørutvikling.
 • Bidra til utvikling av alternative prosjektgjennomføringsmodeller
 • Bistå Utbyggingsdirektør og prosjektledelsen i leverandøroppfølging
 • Delta i nødvendige fagfora eksternt
 • Bygge partnerskap med linjefunksjonene i divisjonen
 • Sikre høy jobbtilfredshet og utvikling for den enkelte ansatte og metodisk og systematisk i din tilnærming; planlegge fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse med mastergrad
 • minimum 10 års relevant erfaring fra tilsvarende lederstilling
 • Inngående kunnskap og erfaring fra analytisk leverandør- og markedsrettet arbeid
 • Erfaring fra kundesiden for megaprosjekter
 • Grunnleggende kjennskap til relevante lover og forskrifter, som blant annet lov om offentlige anskaffelser, Markedsføringsloven etc.
 • Inngående kunnskap og erfaring fra arbeid med ulike kontraktsstandarder og erfaring med totalenterprise
 • Erfaring fra byggherresiden er et krav, men relevant erfaring fra leverandørsiden vil også bli vektlagt
 • Erfaring fra store og komplekse anskaffelsesprosesser, inkludert etablering av strategi, forespørsels dokumenter, kontraktsforhandlinger, ferdigstilling av kontrakt, administrasjon og avslutning av megakontrakter
 • Vi vektlegger internasjonal erfaring
 • Du må beherske engelsk både svært godt skriftlig og muntlig

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strategisk og analytisk
 • Du er forretningsorientert og beslutningsdyktig i ditt daglige arbeid
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.
 • Det er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og er god på å kommunisere og formidle kunnskap, budskap og løsninger
 • Du har evne til å jobbe tverrfaglighet og gir gode bidrag samarbeid med andre faggruppe
 • Du må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Stine Undrum

Utbyggingsdirektør

975 29 310

Gry Jødestøl

HR Sjef

95908154

Søk stilling

Vis flere stillinger: