Direktør Construct Venture

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Konsernet omsatte for 13,7mrd kroner i 2017 og har i dag ca. 3800 medarbeidere. AF Gruppen er notert på Oslo Børs (AFG).

AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på.


OBOS ble etablert av kreative gründere i 1929, som så behovet for massiv boligbygging i Oslo. De fant en ny forretningsmodell for å drive boligutvikling, eiendomsforvaltning og finansvirksomhet - boligbyggelagsmodellen. Modellen har bidratt til at Norge i dag har et av verdens mest velfungerende boligmarkeder, og en av verdens best vedlikeholdte boligmasse.

OBOS' visjon er å oppfylle boligdrømmer, og å bygge fremtidens samfunn. Selskapet allokerer i denne sammenheng vesentlige ressurser til nyskaping og videreutvikling av eksisterende virksomheter

Konsernets hovedvirksomhet er boligutvikling, eiendomsforvaltning og finansvirksomhet. Konsernet driver også annen virksomhet, blant annet OBOS Smart Living AS, OBOS Eiendomsmeglere AS, og utvikling av miljøvennlig kraftforsyning i OBOS Energi AS. OBOS har i tillegg til virksomheten i Norge omfattende virksomhet innen boligutvikling i Sverige. OBOS-konsernet omsatte for 11,6 mrd kroner i 2017 og har 2500 medarbeidere.

FirmaAF Gruppen og OBOS
FylkeOslo
Søknadsfrist20.05.2018

Leder for investeringer i oppstartsvirksomhet innen bygg og anlegg

AF Gruppen og OBOS søker Direktør til vår felles satsing på investeringer i oppstartsvirksomhet. Construct Venture skal bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg. Satsingen er industrielt forankret basert på smart kapital, der AF og OBOS i tillegg til finansiell styrke kan bidra med bransjekompetanse, velfungerende systemer og relevante prosjekter for utprøving av teknologi og testing av konsepter i storskala.

Direktør Construct Venture vil i hovedsak arbeide med investeringsvirksomheten og den videre forvaltningen av porteføljen med vekstselskaper, men vil også jobbe med AF Gruppens avdeling for innovasjon og digitalisering som blant annet identifiserer nye muligheter og bidrar til å maksimere gevinster ved teknologiutvikling i AF.

Som leder for vår nye virksomhet må du være strukturert, proaktiv, ha sterke analytiske evner og kommunisere godt. Du gjør selvstendige vurderinger og har teknologiforståelse og -interesse.

Stillingen rapporterer til konserndirektør med ansvar for innovasjon og digitalisering i AF Gruppen, Andreas Jul Røsjø. I investeringsbeslutninger forholder Direktør Construct Venture seg til Styret i det felleseide selskapet. Styret består for tiden av to representanter fra OBOS og to fra AF Gruppen.

Du må ha:

 • Relevant høyere utdanning
 • Teknologiforståelse
 • Interesse for Bygg & Anlegg
 • Erfaring fra tilsvarende investeringsvirksomhet, konsulentvirksomhet eller oppstart av egen virksomhet
 • 5-10 års erfaring

Det er fint om du har:

 • lyst til å være med å etablere miljøet i Europa med høyest kompetanse til å bruke innovasjon og digitale løsninger for å løse utfordringer innen bygg og anlegg
 • engasjement for storprosjektindustri, og er opptatt av hvordan god og lønnsom drift kan verdiøkes med nytenkning og forretningsmodeller fra oppstartsvirksomhet

Du blir ansvarlig for:

 • Identifisere og evaluere investeringsmuligheter
 • Finansielle analyser
 • Markedsanalyser
 • Vurdere forretningsmodeller
 • Gjennomføre investeringer – forhandlinger, avtaleverk, due diligence
 • Følge opp investeringer gjennom styreverv og aktivt eierskap
 • Aktiv dialog med eierselskapene; innovasjonsmiljøene især
 • Bistå i gjennomføring av testprosjekter hos eierne
 • Bygge relasjoner til relevante utviklings- og fagmiljøer

Vi tilbyr:

Hos oss får du faglige utfordringer i et fremoverlent, smidig og engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Spørsmål om stillingen

Sif Løvdal

HR-sjef Rekruttering

Konsern

+47 45786585

Andreas Jul Røsjø

Konserndirektør Eiendom og Energi

AF Gruppen

(+47) 481 96 998

Søk stilling

Vis flere stillinger: