Dikeveien 15

Dikeveien 15

Sted: Rolvsøy, Fredrikstad

Prosjekttype: Handelsbygg

Bruttoareal: 10.000 kvm

Byggherre: Dikeveien
(Imagine Eiendom)

Totalentreprenør:
Bermingrud Entreprenør Østfold

Kontraktssum eks mva:
67 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Plus arkitektur

Rådgivere: RIB, RIG og RIBR: Multiconsult - RIE og utførende: Martinsen og Sønn - RIV og utførende: Energima

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: Reidar Skogen - VVS: JKS - Heis: Star Lift - Betong: Bjørge Entreprenør - Stålbæring og prefab: Kynningsrud - Lettak: Lett-Tak Systemer - Fasader, vinduer og takplater: Borg Bygg - Glass og aluminium: Bøckmann - Ståldører: Firesafe - Systemvegger og himlinger: System 1 - Maler: Johan Kristianslund - Fliser hos Jula: Lidgolw - Gulvbelegg: Teppekonsulentene - Gulvsparkel: Wang Gulv - Porter og løftebord: Crawford

En ny tilvekst er på plass i det store handelsområdet mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Både Jula og Living blir leietakere i det nye handelsbygget i Dikeveien 15.

Fredrikstad og Sarpsborg er i ferd med å vokse sammen og er snart en dobbeltby, med til sammen 105.500 innbyggere. Dikeveien, som både er en avlastnings-
veg til riksveg 109 og navnet på selve handelsområdet, ligger midt mellom de to byene, og ble anlagt på samme tid som Østfoldhallen åpnet, ca. 1990. Dikeveien er det naturlige midtpunktet mellom byene. Men området er også selve tyngdepunktet for detalj- og storhandel i denne regionen og opplever sterk vekst og flere nyetableringer. Mange av de store kjedene er allerede etablert langs Dikeveien.

Det nye handelsbygget er på 10.000 kvm og er bygget av Bermingrud Entreprenør Østfold (BEØ) AS i en totalentreprise til 67 millioner kroner. Kontraktspartner er Dikeveien 15 AS, gjennom Imagine Eiendom, nå Scala Partners AS. Både Jula og Living er arealkrevende aktører, og flytter inn i et bygg tilpasset deres premisser og behov.

Jula Postorder AB åpnet med stor bravur 18. oktober og har tatt i bruk ca. 3.000 kvm, inkludert lagerarealer og sosiale soner på grunnplanet mot nord.

Skeidar holder nå til hundre meter unna, på den andre siden av Dikeveien, men de flytter snart inn i søndre del av første etasje, samt hele andre etasje på til sammen 7.000 kvm. Begge leietakerne har vareleveringene via lasteramper langs byggets østre del.

Sydspiss i glass
Byggets halvkrumme østfasade ender i en markant sydspiss i glass. Kun en mindre del av tomta er bygget ut; det har sin forklaring.

− Prosjektet har denne formen fordi det ligger inntil en regulert firefelts veg som skal gå inn på baksiden og følge jernbanesporet. Det måtte vi ta hensyn til. Spissen blir da naturlig, og for å få et lettest mulig uttrykk var det naturlig å legge glass inn i denne delen. Da kan man også ha store og gode utstillingsvinduer, i stedet for ordinære og mindre vinduer, sier arkitekt og daglig leder i Plus Arkitektur, Arthur Nygaard. Skisseprosjektet ble i sin tid utarbeidet av AMB arkitekter.

Fundamentering
Bærekonstruksjonene er tradisjonelle med stål, betong, sandwichelementer og lettak. Til flere av de innvendige veggene er sandwichelementer benyttet som hovedskillevegger til oppdeling av arealer.

‒ Fra betongarbeidene og opp, er dette prosjektet i seg selv ukomplisert å bygge. Utfordringene lå i de krevende grunnforholdene med store leirforekomster. De kjente vi godt til gjennom tidligere prosjekter vi har hatt i området, også for samme byggherre. Vi måtte ty til kompensert fundamentering, der tunge masser ble skiftet ut med løs Leca. For hver 12. meter gravde vi ut 1,5 til 2 meters dybde, og med en bredde på 5 til 6 meter, sier prosjektleder i BEØ, Lars Erik Kristiansen.

Langs Dikeveien er det også gravd ut et påkrevet fordrøyningsbasseng på 120 meter langt, 8 meter bredt og 1,5 meter dypt.

‒ Selv om vi visste om grunnforholdene på forhånd, ble vi allikevel overrasket over omfanget som hadde tidsmessige følger for fremdriften. Forsinkelsen tok vi igjen ved å sette inn ekstra ressurser, i tillegg var den milde vinteren til stor hjelp, forklarer Kristiansen.

Levert i tide
‒ Ja, som en følge av grunnforholdene måtte vi foreta en del riktige grep. Vi klarte dermed allikevel å levere til kontraktfestet dato 1. oktober, da leietakerinnredningene skulle begynne. Oppstart for de fysiske arbeidene var i januar 2012, og en byggetid på i underkant av ni måneder er forholdsvis kort, grunnforholdene tatt i betraktning, sier prosjektsjef i BEØ, Tore Holte.

Tore Holte er også svært godt fornøyd med prosjekterings- og prosjektgjennomføringen.

‒ Dikeveien 15 har vært en smidig prosess, og eksemplarisk også i forhold til leietakere og til byggherre, avslutter Holte.

Tekst og foto: Trond Joelson