Håvard Bell i Catenda møtte Bjørn Tore Hagberg i SmartDok. Til stede på møtet var også flere av SmartDoks lokale kunder, Harald Nilsen Entreprenørforretning og Ulf Kivijervi , samt representanter fra Verte Arkitekter og Smart Construction Cluster fra Alta. Foto: Lasse Sørnes / SmartDok

Digitaliseringsaktører samlet seg i nord

Alta-baserte SmartDok tok imot teknologileverandøren Catenda og sine lokale samarbeidspartnere i byggenæringen til møte om digitalisering denne uken.

En kombinasjon av datamengdene fra SmartDok og bimsync kan bidra til å digitalisere mye av informasjonsprosessene i dagens byggenæring, skriver SmartDok i en pressemelding om møtet.

– Hensikten med møtet i Alta var å tenke litt høyt sammen, forteller grunder og daglig leder i Catenda, Håvard Bell.

Til stede på møtet var også flere av SmartDoks lokale kunder, og Ulf Kivijervi , samt representanter fra Verte Arkitekter og Smart Construction Cluster fra Alta.

Smart Construction Cluster er representert ved bla annet Ulf Kivijervi, Anlegg Nord, SmartDok og Alta Kommune, og er et klyngeinitiativ som har som formål å gjøre bygg- og anleggsbransjen mer lønnsom gjennom en samlet og helhetlig digitalisering.

– Vårt møte i Alta kan være starten på et mulig samarbeid mellom Catenda og SmartDok, sier Catenda-sjef Håvard Bell.

Begge selskaper har internasjonale ambisjoner.

Catenda har, ifølge pressemeldingen, fått god mottakelse på produktene sine i utlandet.

– Både SmartDok og Catenda er opptatt av internasjonalisering og en pådriver for digitalisering av byggebransjen. Synergien mellom disse to selskapene er påfallende, både med åpne standarder og fokuset på at data skal flyte mellom ulike systemer, sier gründer og daglig leder i SmartDok, Bjørn Tore Hagberg i pressemeldingen.