DI: Veidekke sprengte ulovlig bort 500.000 tonn stein i Stockholm

Dagens Industri melder at Veidekke ulovlig har sprengt bort 500.000 tonn stein i forbindelse med byggingen av et større veiprosjekt i Sveriges hovedstad.

Dagens industri skriver at Veidekke er avhengig av byggetillatelse fra Trafikverket for å utføre arbeidet på den nye omkjøringsveien i Stockholm, og tillatelsen har blitt forlenget flere ganger. Den 31. mars utløp imidlertid den gjeldende tillatelsen uten at den ble fornyet. Arbeidet fortsatte likevel.

– Vi har gjort en feil. Et eller annet sted har vi oversett at tillatelsen skulle fornyes, sier prosjektleder Jonas Södergren i Veidekke.

Da feilen ble oppdaget, stoppet sprengningsarbeidet og Veidekke kontaktet Trafikverket. Den 9. juni ble den nye tillatelsen innvilget.

Sprengningen som ble utført i mellomtiden er ulovlig og det gir grunnlag til å inndra Veidekkes byggetillatelse. Selskapets forsikringer hadde ved en ulykke ikke vært gyldig i perioden det ble arbeidet uten tillatelse, ifølge Dagens industri.

Næringslivsavisen peker på at Trafikverket også har forsøkt å legge lokk på det som omtales som en skandale.

Saken er henlagt av politiet i Stockholm og det er ikke tatt stilling til om Veidekkes byggetillatelse skal inndras.

Markeds- og kommunikasjonssjef Kristina Andreasson i Veidekke Sverige AB skriver i en e-post til Byggeindustrien at de i påvente av at en ny entreprenør skulle komme på plass ute på Lovön så ble kontrakten med Veidekke forlenget ved flere tilfeller.

- En administrativ rutine ble ved en feil forsømt og dette medførte at vi misset en fornyelse av sprengningstillatelsen. Feilen ble oppdaget innenfor rammen for prosjektets kvalitetssikring. Arbeidet ble umiddelbart stoppet da feilen ble oppdaget og Trafikverket ble informert. En ny sprengningstillatelse ble godkjent direkte og arbeidet kunne fortsette. Veidekke tar hendelsen på det største alvor og kommer til å ta grep for at det ikke skal skje igjen, skriver Andreasson.

Johan Lindskog, prosjektleder for Tunnel Lovö i Trafikverket, sier i en uttalelse til DI att han og resten av prosjektorganisasjonen på Tunnel Lovö er meget godt fornøyde med sitt samarbeid med Veidekke.

Omkjøringsveien i Stockholm kommer til å bli 21 kilometer lang og er ventet å stå ferdig i 2030. Byggingen har vært rammet av flere forsinkelser og konflikter, blant annet etter en lang rettssak med en entreprenør.