Jon Karlsen presenterte Digitalt veikart 2.0 på Det norske byggemøtet nylig. Nå tas dette arbeidet videre.

Dette skjer videre med Digitalt Veikart 2.0

For kort tid siden presenterte BNL rapporten Digitalt Veikart 2.0 på Det norske byggemøtet. Nå skal arbeidet med digitaliseringen av næringen tas videre.

- Rapporten er rettet mot lederne i byggenæringen og vi ønsker å få digitalisering opp på agendaen i ledergrupper og styrerom. Rapporten har blitt veldig godt tatt imot og mange viser et positivt engasjement. Vi får stadig spørsmål om hva som gjøres videre, og vi jobber med flere hovedaktiviteter innen dette, sier prosjektleder for Digitalt Veikart 2.0, Jon Karlsen.

De jobber blant annet med å få budskapene i rapporten ut til lederne og andre nøkkelpersoner i byggenæringen.

- Vi legger opp til en informasjons- og diskusjonsrunde sammen med bransjeforeningene før jul. Dette vil skje som åpne Teams-møter. Flere er allerede i gang og vi deltar også i diverse andre arrangementer for å spre budskapene. Vi utfordrer de enkelte bransjene til å jobbe videre med de 19 digitale «rådsarkene» sammen med medlemmene. Dette er noe vi diskuterer med de enkelte bransjedirektørene, sier Karlsen.

Han sier videre at arbeid med felleskomponentene må drives videre som anbefalt i rapporten.

- Vi arbeider med opprettelse av et nasjonalt råd bestående av aktører fra næringen og fra myndighetene. Vi har hatt positive møter med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det arbeides med et mandat for et slikt råd. Vi arbeider også med opprettelse av et sekretariat for felleskomponenter samt etablering av et organ for utarbeiding av såkalte PDTer – det vil si grunnlaget for å kunne lese egenskaper for produkter maskinelt. Vi samarbeider også med Bygg Reis Deg for å bruke rapportens råd i kommende byggemøter og messer samt å få frem gode digitale eksempler, påpeker Karlsen.