Adapt. Illustrasjon: Statsbygg / Team Urbis

Dette er NGBC og Grønn Byggallianses materialinnspill til regjeringskvartalet

Grønn Byggallianse og NGBC mener at forslaget deres har høye miljøambisjoner, men at miljømålene må ses i en større sammenheng.

Det skriver de to organisasjonene i en felles pressemelding tirsdag.

Utstrakt bruk av tre som byggemateriale vil være én løsning for å tilfredsstille strenge klimakrav, men lav- og nullutslippsbetong eller kombinasjoner av tre og nullutslippsbetong vil kunne være andre alternativer som også kan tilfredsstille strenge klimakrav, skriver de.

I høringssvaret til stortingets forslag påpeker Grønn Byggallianse og NGBC at riktige funksjonskrav kan stimulere for produktutvikling hos mange produsenter, og at å favorisere én løsning uten å gi andre produkttyper en mulighet til å svare opp kravet, kan ha motsatt effekt.

De anbefaler også at utbyggingen miljøsertifiseres.