Det stjeles for millioner på byggeplassene

Hver eneste uke meldes det om flere tyverier fra norske byggeplasser rundt om landet - og det ser ikke ut til at problemet minker. Men det utvikles stadig bedre sporingsutstyr og måter å merke maskiner og utstyr på, så det er likevel håp om at problemet vil kunne reduseres i årene fremover.

Hva som stjeles, hvor det skjer og når på døgnet, varierer – men det forsvinner dessverre ofte maskiner og utstyr fra landets byggeplasser. Dette kan være mindre utstyr av lav verdi eller større maskiner med verdi på mange hundre tusen kroner eller mer. For enkelte er det også et stort problem med svinn og tyveri av diesel. Det koster å få på plass nytt utstyr og det kan selvsagt påvirke fremdriften på byggeplassen. Det er heller ikke alltid enkelt å få på plass erstatningsmaskiner. Og skapes det forsinkelser på fremdriften er kostnadene selvsagt potensielt ekstra store. Å miste utstyr man trenger er naturligvis også veldig irriterende og frustrerende.

Det er ikke noe nytt fenomen at ting forsvinner på byggeplassene, men det kan virke som om problemet har økt de senere årene – og det meldes også om at mye av utstyret forsvinner ut av landet. Men det er også slik at mye av utstyret blir innenfor landets grenser. Fredag fortalte Byggeindustrien historien om Marthinsen & Duvholt som ble frastjålet en vibroplate på Greverud i Oppegård. Men platen var GPS-tracket, og anleggsleder Yngve Soldal la seg på hjul etter kjeltringene etter at han mottok første GPS-signal og man klarte spore opp maskinen hos tre utenlandske arbeidere ved den svenske ambassadens residens i Oslo.

Dette er et godt eksempel på at å investere i sikringsutstyr har en effekt og kan bidra til at utstyret kommer tilbake og ikke minst at de ansvarlige straffes. Maskinen som ble tatt fra Marthinsen & Duvholt var GPS-merket, som gjør at man kan spore med stor nøyaktighet hvor maskinen eller utstyret forsvinner. Det finnes også andre merkemuligheter gjennom ny teknologi, som for eksempel flytende mikromerking. Dette kommer selvsagt i tillegg til at selve byggeplassene i stor grad nå er inngjerdet.

Har man få spor å gå etter, vil mindre tyverier dessverre som regel ikke få høy prioritet hos politiet. Det er både vanskelig å finne de ansvarlige og innsatsen blir for stor i forhold til verdien av utstyret. For de som rammes kan dette imidlertid være både ergerlig og kostbart - ikke minst om dette skjer ofte – og vi skjønner godt at dette skaper stor frustrasjon hos entreprenører og byggmestere rundt om i landet. Det er derfor viktig at det også gjøres en innsats for å stoppe uvesenet, også fra politiets side.

Med den utviklingen vi nå ser, er nok derfor avgjørende å merke utstyret så godt som det praktisk lar seg gjøre og samtidig sørge for en hensiktsmessig sikring av mindre utstyr som ikke kan eller har en verdi som tilsier mer omfattende merking. Man vil aldri kunne sikre seg 100 prosent mot dette uvesenet, men det er viktig å gjøre det så vanskelig som mulig for kjeltringene å ta med seg utstyr de selv ikke har eierskap til. Og forsvinner dette ut av landet, kan det ofte bli meget vanskelig å få maskinene eller utstyret tilbake.