Det snur raskt

Det er ikke lenge siden oljebransjen i Norge, og da i særdeleshet Stavanger, var nede i en dyp bølgedal - og opplevde utfordringer man ikke hadde sett på mange år. De krisepregede nyhetsmeldingene kom tett - og negativiteten var stor. Nå er bildet et helt annet.

I en lengre periode ble det gjennomført masseoppsigelser både hos oljeselskapene og ikke minst i serviceselskapene tilknyttet denne enorme næringen. Tidligere fløt pengene innen olje og gass – man ansatte folk over en lav sko – og lønningene vokste seg til nær astronomiske nivåer. Med den høye oljeprisen kunne man nesten ha så høye utgifter man ville - bunnlinjen ble meget god uansett. Brått falt oljeprisen – og problemene kom. Aktiviteten ble kuttet – folk mistet jobben - og mange dyktige ingeniører forsvant til andre næringer. Man mener at så mange som mellom 40.000 og 50.000 personer forsvant fra oljesektoren fra 2014 og utover.

Men på kort tid er utviklingen snudd. Oljeprisen har sakte med sikkert presset seg oppover, aktiviteten har tiltatt i styrke - nye felter er åpnet opp – og etter store organisatoriske endringer nær sagt over alt – begynner inntjeningen å komme tilbake. Optimismen er på plass – og man er i full gang med å oppbemanne virksomhetene igjen.

Dette innebærer at det nå faktisk er mangel på kvalifisert arbeidskraft i oljefylket. Nylig kunne vi lese at av 5.000 ledige jobber i Rogaland kan så mange som 40 prosent av dem knyttes til oljesektoren - og man begynner nå å slite med å få fatt i folk. Man klarer rett og slett ikke å finne nok folk til oljejobbene som nå skal være tilgjengelige. Selskapene er derfor begynt å se til utlandet – og de som har forsvunnet til andre bransjer vil nok bli tatt imot igjen med åpne armer - om kompetansen er riktig

Ettersom det nå også går bra i flere andre bransjer - er det ikke sikkert dette vil bli så lett som enkelte kanskje håper. Blant annet er det full fart innen bygg og anlegg - hvor det er konstant behov for dyktige fagfolk og ingeniører. Entreprenørene og rådgiverne vil selvsagt ikke gi slipp på denne sårt tiltrengte kompetansen – og vil jobbe hardt for å beholde den. Med et forhåpentligvis mer edruelig lønnsnivå innen olje og gass nå – kan det være at terskelen for å gå tilbake er noe høyere. Hvem vet hvordan oljebransjen vil utvikle seg videre. Byggenæringen, som en evighetsnæring, vil på sin side alltid ha behov for arbeidskraft. Det skal derfor bli interessant å se hvordan dette vil utvikle seg videre. Vil behovet for flere folk innen olje og gass vedvare – eller er dette en kortvarig fase? Om behovet innen oljen vil være der over lang tid er det viktig at byggenæringen følger med og ikke risikerer å måtte gi slipp på sine beste folk på grunn av en ny lønnsgalopp.