Det skal alltid bygges i Norge

Bygg- og anleggsnæringen er vårt lands største distriktsnæring. Behovet for dyktige og motiverte medarbeidere er stort. Vi som jobber i næringen har et ekstra ansvar for å snakke næringen opp.

Jan Hestås

Konsernsjef Kruse Smith/styreleder i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Utviklingen når det gjelder rekruttering til bygg –og anleggsfagene i videregående skole er bekymringsfull. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser nedgang på 16 prosent fra 2013 til 2014. Samtidig ser vi at flere bedrifter ikke viser stor nok innsatsvilje og fleksibilitet når det gjelder å ta inn nye lærlinger. Det bør derfor ikke være noen ulempe i en konkurranse situasjon (mot det offentlige) at en bedrift satser på lærlinger snarere tvert om.

Midt i dette er det et stort paradoks; mulighetene i vår bransje er kanskje større enn noensinne.

Halvfullt eller halvtomt?
Å si at et glass er halvfullt eller halvtomt, skaper helt forskjellige assosiasjoner. Det hevdes fra tid til annen at bygg –og anleggsbransjen har et omdømmeproblem, blant annet når det gjelder rekruttering. Et omdømme kan defineres på flere måter. Sier man at det er summen av de oppfatninger omverden har om en, er man ikke langt unna. Et omdømme skapes først og fremst av oss som jobber i bransjen. Vi som er ledere er viktige rollemodeller når det gjelder hvordan vi snakker om vår bransje eksternt og til våre medarbeidere internt.

Jeg tror tiden er moden for en større bevisstgjøring av ledere på alle nivå i bygg –og anleggsbransjen når det gjelder akkurat dette. Og vi kan jo begynne med å fortelle fakta. Vår bransje (bygg og anlegg ) omsatte for 270 milliarder i 2013. BNL sin siste bedriftsundersøkelse viser at byggenæringen går godt og bedre enn tidligere. De aller fleste bedriftene tjener penger og skaper stabile arbeidsplasser for sine ansatte. Nesten halvparten av bedriftene svarer at de forventer at det inneværende året blir bedre enn fjoråret. Når vi legger til at det i de neste 5 til 10 årene vil igangsettes rekordmange prosjekter innen vei og infrastruktur, bør tiden være overmoden for å si at glasset er halvfullt, og vel så det.

Unike karrieremuligheter
Et arbeidsforhold for en medarbeider i byggenæringen betyr muligheter. For den som virkelig vil er dørene åpne for spennende utviklingsmuligheter, både faglig, menneskelig og karrieremessig. Undersøkelser viser at muligheter for personlig og faglig utvikling er svært høyt rangert hos arbeidstakere, uavhengig av sektor og bransje.I mine snart ni år i denne næringen har jeg mer enn en gang møtt personer som har gått gradene i samme firma og bransje. De forteller med entusiasme og glød hvordan de startet som lærling eller fagarbeider, fortsatte som formann og anleggsleder, for så å være ansvarlige prosjektledere for komplekse bygg –og anleggsprosjekter med tresifrede milliontall i budsjettrammer. I vår bransje er det unike muligheter for å skaffe seg formalkompetanse samtidig som man er i jobb. Summen av dette er at vår byggenæringen har mye å by på, både i et kort og langt perspektiv.

Vi må fortelle disse historiene. Høyere, oftere og tydeligere. Dette «går ikke over». Det skal alltid bygges i Norge.