Det kan bli flere arbeidsfellesskap

Torsdag fortalte Byggeindustrien nyheten om at Veidekke og AF Gruppen har inngått arbeidsfellesskap for å være med å kjempe om den andre utlyste Nye Veier-kontrakten; E18 Rugtvedt-Dørdal i Telemark. Slike konstellasjoner vil vi kunne se mer av innen samferdselssektoren i Norge fremover, også blant de største aktørene.

Bruk av arbeidsfellesskap innen veibygging er slett ikke noe i nytt i Norge. Dette har eksistert i mange år, og det er flere selskaper som den senere tiden har gått sammen for å styrke konkurransekraften.

Det er imidlertid lenge siden to av de største norske aktørene har gått sammen om en felles jobb. Sist AF og Veidekke var sammen om et oppdrag ligger lagt tilbake i tid. Veidekke og Skanska hadde en periode flere samarbeidsprosjekter, og Veidekke gjennomførte for noen år siden også en jobb sammen med Hæhre, med prosjektet E18 Sky-Langangen. Dessuten har både Veidekke og Skanska også samarbeidet med utenlandske entreprenører de senere årene.

Med stadig flere store kontrakter fra Jernbaneverket og Statens vegvesen, og nå Nye Veier, er det flere av de norske selskapene som kan oppleve å være for små eller ha for liten kapasitet, i hvert fall i perioder med mange oppdrag, til å kunne ta på seg gigantoppdragene alene. Dette kan gå både på ressursbruk, kapasitet og ikke minst risiko. Går man sammen med andre minimerer man risikoen, og man har flere ressurser å spille på.

Likevel har det den siste tiden ikke vært vanlig at de aller største norske har gått sammen. Man har vært usikre på hvordan Konkurransetilsynet ville kunne reagere om de største i bransjen slo seg sammen – ville tilsynet kunne stoppe et slikt arbeidsfellesskap? Flere parter har jobbet opp mot Konkurransetilsynet for å prøve å få en avklaring om man vil tillate et samarbeid mellom de største norske entreprenørene. Noen tydelige svar har ikke kommet, og det er derfor spennende at Veidekke og AF Gruppen nå går sammen for å satse på E18-prosjektet. De har opplagt brukt en god del ressurser med sine advokater og eksperter på entrepriserett og konkurransereglementet for finne ut hvordan en slik konstellasjon ville kunne tas imot av konkurransemyndighetene. Man har nå altså fått grønt lys innom eget hus og ønsker sammen å bli prekvalifisert i Nye Veier-prosjektet.

Vi har vanskeligheter med å se for oss at Konkurransetilsynet skulle nekte dem dette. Konkurransen i dette konkrete oppdraget er opplagt stor. Så å si alle de største norske er med, samt at et solid utvalg av utenlandske aktører har meldt sin interesse. I det generelle anleggsmarkedet er også konkurransen stor – faktisk større enn noen gang. I tillegg til en rekke norske selskaper som satser tungt innen infrastruktur har de utenlandske aktørene virkelig fått opp øyne for Norge, og leverer anbud etter anbud. Så selv om aktivitetsnivået er høyt, er prisene presset og konkurransen knallhard.

Det burde derfor ikke være noe grunnlag for tilsynet å sette en stopper for dette. Med AF og Veidekke i samarbeid på denne konkrete jobben vil dette kunne åpen for at vi får se flere spennende konstellasjoner i tiden fremover – da gitt at tilsynet forholder seg i ro. Kontraktene vil opplagt ikke minke i størrelse fremover, og det er en rekke store utbygginger på gang – og mange vil komme i årene fremover. For flere av disse store prosjektene, blant annet på nye ferjefri E39, vil selv ikke de største norske ha muskler nok til å ta på seg oppdrag alene. Men de største norske sammen vil kunne bite godt fra seg i arbeidsfellesskap. Enkelte vil også slå seg sammen med utenlandske selskaper, som vi nå også har sett. På grunn av kulturforskjeller og ulike måter å gjennomføre prosjekter på. kan det være at norske selskaper i fellesskap er noe som vil kunne bli foretrukket av enkelte.

Nå tror vi ikke at ustrakt bruk av arbeidsfellesskap vil bli malen fremover, men vi vil kunne komme til å se dette brukt langt mer. Det er selvsagt heller ikke umulig at enkelte vil ta dette lenger, og at store selskaper vil slå seg sammen.

Utviklingen i anleggsmarkedet ligger uansett an til at man trenger mer muskler enn før for å hevde i seg i konkurransen om de store oppgavene. Det er liten tvil om at vi går spennende tider i møte i anleggssektoren.