Det går stadig framover med Langnestunnelen

Nå er Langnestunnelen ferdig utsprengt, bortsett fra arbeid med grøftene som vil pågå noen uker til, skriver vegvesen.no.

Etter at den permanente sikringa er ferdig som innebærer sikring mot nedfall av stein, starter entreprenøren med boring for å montere isolasjonsmatter for vann- og frostsikring. I de kommende ukene vil entreprenøren jobbe med vegbanen: ta ut ubrukbare masser og fylle inn nye. I tillegg vil det bli montering av kummer og legging av rør. Dessuten vil det jobbes med tekniske bygg og SOS-kiosker.