Det er nå den virkelige jobben starter

Mandag ettermiddag overleverte Petter Eiken, styreleder for Bygg21, programmets strategi til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Med dette er et større arbeid som har pågått i over to år kommet et langt stykke videre – men det er nå den virkelige jobben starter.

Hovedpunktene i Bygg21-startegien er at byggenæringen skal bli mer produktiv, bærekraftig og seriøs. Det er ikke småambisjoner styringsgruppen har tatt til orde for i det videre arbeidet. Dette er de store utfordringene næringen som helhet står overfor; den er for lite effektiv og innovativ – og alt for mange har for dårlige marginer. Næringen har også mye å gå på innen bærekraft – selv om mye er på gang. Og ikke minst har næringen et seriøsitetsproblem. Selv om langt de fleste er seriøse og gjør en skikkelig jobb – er det altfor mange som ikke følger spillereglene – vi har mye svart arbeid og arbeidslivskriminaliteten har blomstret de senere årene. Dette fører igjen til at vi har store utfordringer med rekrutteringsarbeidet. Det er dermed helt riktige og adekvate problemstillinger nå Bygg21-styret nå har trukket frem som de viktigste satsningsområdene.

Man kom i dette arbeidet skeivt ut – og det ble for dårlig samhandling mellom Bygg21 og store deler av av næringen. Toneangivende organisasjoner ble ikke tatt med på råd som de burde – og i det tross alt lille byggenærings-samfunnet vi har i Norge – ble det en del uro. Bygg21 hentet seg inn igjen, lyttet i større grad til næringen og presenterte onsdag et dokument en hel næring nå kan jobbe videre med.

For en ting er å sette sammen en plan for hvordan det burde være – langt vanskeligere er det å få dette innført i næringen. Vi er en tradisjonell næring hvor det å få til endringer vil ta tid – og det må gjennomføres gjennom praktisk implementering. Å utforme et flott sluttskrift som ikke får en god oppfølgning vil bare bli satt bort for å støve ned på en hylle. For å få dette til å fungere må man sette i verk tiltak gjennom prosjekter som kan fungere som best practise-eksempler.

I det videre arbeidet skal det nå etableres et strategisk råd som skal stake ut de viktigste satsingsområdene – fra hele verdikjeden. Selv om man her nok må samle alle de ulike deler av den brede næringen, må man jobbe for at dette blir en effektiv gruppe som kan jobbe raskt og målrettet. For mange aktører kan komplisere dette unødvendig.

Det skal bli spennende å se hvordan det videre arbeidet skal organiseres – og hvordan de skal bemanne opp en slik organisasjon. I arbeidet blir det uhyre viktig å knytte til seg de veletablerte organisasjonene i næringen, med BNL, RIF og Arkitektbedriftene i spissen. Om man ikke får organisasjonen med på arbeidet, som i sum representerer hele næringen, vil det bli nær umulig å få dette implementert. Disse organisasjonene vil kunne gi prosjektet innpass over hele landet og ut til alle deler av næringen.