Det blir Kote +154.0 på Kongsberg

Statsbygg har besluttet å gi kontrakten for prosjektering av nytt museumsbygg for Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg til Askim/Lantto Arkitekter + HRTB Arkitekter med rådgivere.

Deres løsningsforslag ”Kote +154.0" ble det foretrukne konseptet.

I 2010 har det vært plan- og designkonkurranse for nytt museumsbygg ved Bergverksmuseet på Kongsberg. Statsbygg har fått i oppdrag å planlegge tilbygget med et bruttoareal på 3.700 kvadratmeter frem til forprosjekt, og i februar ble det invitert til en begrenset plan- og designkonkurranse for rådgivergrupper bestående av arkitekt, landskapsarkitekt og tre rådgivende ingeniører. Fem grupper ble prekvalifisert til å komme med løsningsforslag, og disse fem leverte sine forslag i september.

To til finalen
En jury vurderte de innkomne forslagene ut fra evalueringskriteriene og meddelte i november at den hadde kåret to vinnere av plan- og designkonkurransen. Siden den gang har Statsbygg vært i forhandlinger med de to vinnerne om organisering, gjennomføringsevne og pris, for å avgjøre hvilket forslag som man skulle jobbe videre med.

Vinner kåret: Kote +154.0
Forhandlingene er nå avsluttet, og Statsbygg har besluttet å tildele kontrakt til dem som stod bak løsningsforslaget ”Kote +154.0”:

ARK: Askim/Lantto Arkitekter + HRTB Arkitekter

LARK: Dronninga landskap AS

RIB: Multiconsult AS

RIV: Multiconsult AS

RIE: Multiconsult AS

I denne avgjørelsen ble løsningsforslaget vektet 60 prosent og prosesstyring/organisering og prisen på rådgivertjenestene 20 prosent hver. ”Kote +154.0” var også det forslaget juryen hadde rangert øverst. Juryen sier blant annet om prosjektet:

”Den bærende idé er å legge ny bebyggelse i tilknytning til en markant forstøtningsmur, natursteinsmur, som danner et fundament for lettere og mer transparente bygningsvolumer i høyden, og som samtidig definerer en tydelig avgrensing mot eksisterende bebyggelse. Bygningsvolumene på atkomstnivå er godt dimensjonert med fin variasjon i volumene.”