Den store boligjakten

Et kjent tegn på ettersommeren og tidlig høst er den store boligjakten for årets ferske studenter. I år er det rekordmange som mangler et sted å bo.

Det har gjennom flere år vært en utfordring for mange studenter å sikre seg tak over hodet før studiestart – og spesielt i de store byene og i andre hardt pressede boligmarkeder, har det vært store mangler. I år ser derimot problemene ut til å være større enn noen gang.

Blant de rundt 300.000 studentene som skal starte på sine studier til høsten er det ifølge NRK mange tusen som fortsatt ikke har sikret seg et sted å bo. Dermed er det liten tvil om at et ellers stramt boligmarked går utover de som tradisjonelt ønsker de minste boenhetene, altså studentene.

Ikke overraskende er det i Oslo studentbolig-problemene synes å være aller størst, og som kjent er det også her det varsles som de største boligutfordringene. Det er rett og slett altfor få boliger ute i markedet for boliggkåte nordmenn, noe som igjen fører til et større press på utleiemarkedet, som da igjen også går utover studentene - som ofte stiller bakerst i køen. Som kjent strekker ikke studielånet til for de store boligutekeislene. Mange må derfor, som i boligmarkedet ellers, få hjelp fra snille foreldre for å sikre seg et krypinn. Nå er dette selvsagt ikke bare et prisspørsmål, men at enhetene rett og slett ikke er å oppdrive. Studentsamskipnadene fyller selvsagt sine kvoter, men det er langt fra nok. Det oppfordres derfor til at private i langt større grad nå skal åpne dørene sine for studentene – og at det ikke skal tas overpris.

Om dette får noen effekt er ikke godt å vite men noen vil nok følge oppfordringene. Det er nok likevel slik at mange nå ser mulighetene for å sikre seg noen ekstra kroner i et stramt boligmarked. Det meldes om et rush av henvendelser for de som har hybler ledige – og det i løpet av meget kort tid.

Erfaringsmessig har situasjonen gått seg til i perioden etter at studiene har kommet gang, og de fleste har fått seg tak over hodet på et eller annet vis. Forhåpentligvis vil de fleste studentene også i høst klare å finne seg et sted å bo – men i Oslo blir det nok vanskeligere nå enn noen gang tidligere.