Foto: Madeleine Bergheim

Den økonomiske nedturen i Storbritannia mindre enn fryktet

Den økonomiske nedturen som covid-19 har utløst i Storbritannia, rammer noe lettere enn fryktet, melder sentralbanken.

Samtidig sier Bank of England at gjenoppbyggingen tar lengre tid enn anslått, ifølge BBC. Det er ventet at økonomien vil krympe med 9,5 prosent i 2020.

Selv om dette er ille nok, og den kraftigste årlige nedgangen på hundre år, var det spådd et fall på 14 prosent. Og med slike forventninger, blir 9,5 prosent for godt nytt å regne.

Utsiktene til sentralbanken inneholder dermed både gode og dårlige nyheter.

På den negative siden er det at veien tilbake til et normalt fungerende arbeidsmarked vil ta lengre tid enn stipulert.

Usikkerhet

Sentralbanken ser for seg at renten vil bli holdt på 0,1 prosent framover.

Utsikten til økonomisk vekst blir betegnet som usedvanlig usikker, og først mot slutten av 2021 vil tallene bli som de var før pandemien slo inn. Anslaget nå er at økonomien vil vokse med 9 prosent i 2021 og 3,5 prosent i 2022. Vurderingen fra mai måned var henholdsvis 15 prosent og 3 prosent.

Arbeidsløsheten er vente å øke til 7,5 prosent ved utgangen av året, da mange statlige støtteprogrammer utløper.

Ingen ny bølge

Bankens forutsetninger for tallene som legges fram, er at Storbritannia ikke blir rammet av en bølge nummer to og at det blir en smidig overgang til en frihandelsavtale med EU fra 2021.

Banken merker seg at det i visse bransjer har skjedd en sterkere og tidligere vekst enn antatt, en gjenspeiling av den forholdsvis raske gjenåpningen av samfunnet. Særlig klær og innredningsartikler merker god vekst og er tilbake på nivået fra normale tider uten korona.

Men reiselivsnæringen sliter, og investeringer i næringslivet går tregt.