Deltok i asfaltkartell

Også den offentlige aktøren Vägverket Produktion, som er Vägverkets eget entreprenørselskap, er innblandet i den ulovlige kartellvirksomheten som er avslørt i det svenske asfaltmarkedet.

Denne både oppsiktsvekkende og pikante avsløringen måtte imidlertid tvinges frem. Etter to interne utredninger mislyktes Vägverket i egenskap av byggherre og bestiller å komme til bunns i anklagene. Først når det ble bestilt en ekstern utredning kom sannheten på bordet, melder vår svenske kollega Byggindustrin. Fem fikk sparken Advokatfirmaet Linklaters Lagerløf har konstatert at Vägverket Produktion har deltatt i kartellsamarbeid i forbindelse med kommunale anbudsutlysinger. Dette skal ha skjedd i regionene sydvestre og vestre Sverige. Men det skal også være mistanke om anbudssamarbeid i ytterligere to regioner. Fem sjefer på mellomledernivå er utpekt som ansvarlige, og alle disse har fått sparken. Men avsløringene har ikke fått konsekvenser for toppledelsen i Vägverket Produktion som fortsatt sitter i sine stillinger. Det er intet som tyder på at de har hatt kunnskaper om det som har foregått, uttaler toppsjefen i Vägverket Produktion, Ingemar Skogö, til Byggindustrin. Skanska fant ikke noe Den eksterne utredningen fra advokatfirmaet er nå overlevert til Konkurrensverket. Her vil den havne i bunken som fra før inneholder utredninger fra NCC som har erkjent kartellsamarbeid. I bunken befinner det seg også en ekstern rapport som Skanska har fått utarbeidet av et advokatfirma. Denne rapporten kan imidlertid ikke bekrefte Konkurrensverkets mistanke om at Skanska har deltatt i ulovlig prissamarbeid innen asfaltutlegging. Lavere prisnivå Byggindustrin kan videre melde at prisnivået etter årets anbudskonkurranser innen offentlig asfaltoppdrag har sunket merkbart etter kartellavsløreingene. Kontraktsinngåelser som er foretatt i mars i år viser en prissenkning på 6-8 prosent. Dette kan indikere at fjorårets overpris på grunn av kartellvirksomhet var i størrelsesorden godt over 100 millioner svenske kroner. Kartellavsløringene har fått bestilleren Vägverket til å opprette en gruppe som har analysert nærmere asfaltprisene samt prisen for utleggingen. Gruppen har funnet store prisforskjeller på standardprodukter både mellom regioner og fra år til år. Prisforskjellene kan være opptil 30 prosent mellom regioner. Resultatet er at Vägverket for ettertiden vil vurdere å innhente anbud på tjenester og råvarer hver for seg for å oppnå bedre kontroll med de ulike leddene. Det er også til vurdering om etaten selv skal kjøpe bindemiddelet bitumen.

Les resten av denne nyheten samt mange flere gode saker i siste utgave av Byggeindustrien!