Delte ut 700.000 til kunst i borettslag

Det ble Østfold som stakk av med de store pengepottene på NBBL-landsmøtet. Moss og Fredrikstad halte i land det som var igjen av NBBLs jubileumsfond for kunstnerisk utsmykking i borettslag.

Juryen hadde fått inn hele 25 prosjekter å velge mellom der aktivt utøvende kunstnere var med på planleggingsstadiet i alle. Til slutt valgte juryen å dele 700.000 kroner på de to Østfold-prosjektene. Ungdomsboligprosjektet Pølsemaker Pedersen Borettslag i Moss kunne hente hele 450.000 kroner pluss kunst av Torstein Rittun til kunstnerisk utsmykking i borettslaget. Det dreier seg om et urbant førstehjemskonsept tilknyttet boligbyggelaget i Moss. Det er grafiker og billedhogger Edgar Ballo som skal stå for utførelsen av kunsten som borettslaget nå har fått midler til. Borettslaget understreker selv to målsettinger i søknaden. For det første skape et unikt og trivelig utendørs møte- og oppholdsrom - og for det andre gi grunnlag for stolthet og tilknytning til eget bosted. - 30 små leiligheter med 30 unge mennesker på begynnelsen av voksenlivet får her en god start og et godt utgangspunkt for å verdsette gode utemiljø og flotte estetiske uttrykk når bakgården er omgjort fra dynge til idyll, sa juryen i sin begrunnelse for valget av å gi den største summen til Pølsemaker Pedersen Borettslag. Den andre delen av potten - i alt 250.000 kroner og et bilde av Bernhard Berbom - gikk til et borettslag i Fredrikstad fra midten av 50-tallet - Nedre Sletta Borettslag. Borettslaget består av 48 boenheter. Bygningene er trehus, luftig plassert på en stor, flat slette blant andre tilsvarende borettslag.