De tre største går sammen i arbeidskrim-kampen - vil ha med seg flere entreprenører

Landets tre største entreprenører går nå sammen inn i kampen for å gjøre det vanskeligere for de kriminelle aktørene som opererer i næringen - og nå håper de også flere i bransjen blir med.

Det er på mange måter et unikt samarbeid Byggeindustrien søndag kveld kunne fortelle om. Veidekke, Skanska og AF Gruppen har nå gått videre med utviklingen av et kontrollsystem for å hindre arbeidslivskriminaliteten og for å stoppe personer som ikke har noe å gjøre på deres byggeplasser fra å slippe inn gjennom byggegjerdet. De har sammen videreutviklet HMSREG, som er en løsning som digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid.

Dette skal gjøre det langt enklere å kontrollere hvem som faktisk skal få tilgang på en byggeplass, og hvem som ikke skal slippe innom portene. Tidligere har det i praksis ikke vært like enkelt å stenge ute de som ikke burde på få innpass på byggeplassene, og det finnes dessverre mange eksempler på de som har klart å lure seg inn. Ved at de tre største entreprenørene nå går sammen for å videreutvikle slike kontrollsystemer, der man deler nyttige erfaringer og opplysninger, gjør at vi har tro på at dette faktisk vil fungere.

Mange av aktørene i bransjen har tidligere samarbeidet innen andre aspekter, for eksempel innen HMS-arbeidet - men vi har tidligere ikke sett at tre konkurrenter av dette formatet går sammen for å finne løsninger på dette bransjeproblemet på denne måten. Det blir som Skanska-sjef Ståle Rød sier; vi konkurrerer ikke på seriøsitet, og vi konkurrerer ikke på sikkerhet.

Denne løsningen er derfor heller ikke noe de ønsker å holde for seg selv. De håper så mange som mulig vil hekte seg på konseptet de sammen har utarbeidet og gjøre dette til bransjestandarden. Kommer flere entreprenører med, blir løsningen enda mer komplett og vil bidra til å sørge for at det blir enda vanskeligere for de kriminelle å komme inn på byggeplassene. Det hjelper ikke om en dør er stengt, om man kommer inn på nabobyggeplassen. Dette vil dermed bli et viktig inngrep i det forebyggende arbeidet - mens vi frem til nå ofte har sett at det er kontroller i etterkant som har avdekket uvesenet.

Løsningen er nå tatt i bruk, og forhåpentligvis vil den ha effekt fra første dag. Det er ikke få byggeplasser de tre entreprenørene styrer rundt om i landet.

Problemet med arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen er omfattende, og man har lenge jobbet hardt for å bli kvitt problemet, men har ikke i tilstrekkelig grad hatt de riktige verktøyene, eller hatt mulighet til å benytte seg av alle tilgjengelige opplysninger slik man har ønsket. Nå tar man et nytt viktig steg mot å utelukke de useriøse, og det er selvsagt meget positivt at entreprenørene selv tar dette initiativet. Det må de også gjøre. Utviklingen kan ikke fortsette slik vi har sett. Det er nemlig ikke slik at det bare er de useriøse virksomhetene som har hatt innslag av kriminelle elementer på sine byggeplasser - dette har rammet veldig mange.

Denne nye løsningen vil ikke løse alle problemer – men konseptet vil bli en ny viktig brikke i kampen mot arbeidslivskriminaliteten - en kamp vi ikke kan tape.