- Generelt er arbeidsmarkedet i Norge fortsatt noe avventende og vi forventer ingen store endringer de neste månedene, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

De største selskapene forventer nedbemanning - de mellomstore vil oppbemanne

Det er de største bedriftene i Norge som er mest pessimistiske med tanke på utviklingen i fjerde kvartal 2014, mens de mellomstore bedriftene i Norge fortsatt planlegger å øke bemanningen. Byggenæringen har de høyeste forventningene

Av de 750 norske arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen om hvordan de ser for seg utviklingen i bemanningen neste kvartal, svarer ni prosent at de forventer å øke bemanningen, fire prosent melder om reduksjon og 83 prosent spår at de vil ha behov for samme bemanning som i dag. Sesongjustert ligger netto forventet bemanning på fem prosent. Dette er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, noe som bekreftes av at arbeidsgivernes bemanningsplaner er positive i alle fem regioner og i syv av ni bransjer.

- Generelt er arbeidsmarkedet i Norge fortsatt noe avventende og vi forventer ingen store endringer de neste månedene, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Setter standarden

Undersøkelsen viser at bedriftens størrelse er viktig for hvor positivt man ser på bemanningen i neste kvartal. Arbeidsgivere i mellomstore bedrifter er de mest optimistiske, her planlegger syv prosent økt bemanning. I store selskaper forventer åtte prosent av arbeidsgivere redusert behov for arbeidskraft. Sammenlignet med samme kvartal i fjor gir dette en nedgang på 18 prosentpoeng.

- Utviklingen i de store selskapene har en tendens til å sette standarden i markedet. Tiden vil vise om deres negative forventninger til bemanningsbehovet vil smitte over på de mindre bedriftene, sier Brath.

Vekst i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidsgivere i syv av ni bransjer forventer en økning i antall ansatte i siste kvartal av 2014. Byggenæringen har de høyeste forventningene. Her oppgir 12 prosent at de skal øke bemanningen. Arbeidsgiverne innen olje- og gass er mer forsiktige enn tidligere.

- Arbeidsgivere i bygg- og anleggsbransjen har ikke vært så optimistiske siden fjerde kvartal i 2012 Det er et positivt signal, og det er muligens både forventninger om igangsetting av større infrastrukturprosjekter og et relativt godt marked for nybygg som ligger bak denne optimismen, sier Brath.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor forventer arbeidsgivere i fem av ni bransjer færre nyansettelser, og forventningene er også lavere i seks bransjer sammenlignet med tredje kvartal av 2014.

Små regionale forskjeller

Det er forventet økt bemanning i alle fem regioner i løpet av de kommende tre månedene.

Sammenliknet med forrige kvartal i fjor er norske arbeidsgivere i både Nord-Norge og Øst-Norge mer positive til fremtidige ansettelser, og forventer henholdsvis tre og to prosent høyere netto bemanning i fjerde kvartal. I Midt-Norge forventer arbeidsgiverne derimot fire prosentpoeng lavere behov for nyansettelser. Forventningene er relativt stabile i Sørvest, i Stor-Oslo spår ikke arbeidsgiverne noen endring.