- De største kontraktene i Norge er så store at norske entreprenører i praksis ikke kan konkurrere om dem, og i hvert fall ikke på like vilkår, sier Julie Brodtkorb i MEF.

- De største kontraktene er så store at norske entreprenører i praksis ikke kan konkurrere om dem

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har deltatt i arbeidet som er gjort rundt utarbeidelsen av nye felles kjøreregler for offentlige anskaffelser. Administrerende direktør Julie Brodtkorb mener de største kontraktene i Norge er så store at norske entreprenører i praksis ikke kan konkurrere om dem, og ønsker en oppdeling av de største kontraktene.

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner, og representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere har samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser.

Torsdag la næringsminister Iselin Nybø frem anbefalingene som arbeidsgruppen har kommet frem til.

– Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket er stort og det er viktig at det blir utnyttet. De som driver med anskaffelser til daglig vet best hvordan de kan gjøre dette best mulig. Vi ønsker sunn konkurranse der flere får mulighet til å delta i prosessene. Derfor er disse kjørereglene nyttige, sa næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding torsdag.

Kjørereglene finner du her

Kjørereglene knytter seg til fem utvalgte, sentrale områder som partene har valgt: kompetanse, dialog, effektive prosesser, konkurranse og å senke konfliktnivået. Kjørereglene er en oppfølging av Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som ble lagt frem våren 2019.

I pressemeldingen fra departementet pekes det på at kompetanse er en forutsetning for gode anskaffelser.

Det foreslås flere tiltak, blant annet et punkt om å vurdere oppdeling av store anskaffelser for at også små bedrifter kan delta.

– Oppdragsgivere må ha kompetanse til å sikre en god behovsvurdering og anskaffelsesprosess, og leverandørene må ha ferdigheter til å levere gode og dekkende tilbud. Det er viktig å vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter og ha en begrunnelse dersom det ikke deles opp, skriver departementet.

MEF-sjef Brodtkorb, som har mange små og mellomstore medlemmer, støtter denne anbefalingen.

– Vi trenger flere jobber for norske entreprenører. Vi så nylig at Contexo gikk konkurs, og jeg frykter at flere kan gå over ende gjennom vinteren. De største kontraktene i Norge er så store at norske entreprenører i praksis ikke kan konkurrere om dem, og i hvert fall ikke på like vilkår. Det gjelder både krav til referanseprosjekter i den størrelsen og kapasitet til å tegne så store enkeltkontrakter. Eksempler på slike kontrakter er Sotra-sambandet og Hålogalandsveien, skriver Brodtkorb en e-post til Byggeindustrien.

Hun er dermed ikke enig med EBA som ikke stiller seg bak anbefalingene og mener at et utgangspunkt om oppdeling i delkontrakter er et direkte feil innkjøpsfaglig råd for bygg- og anleggsprosjekter.

– Det er beklagelig at EBA ikke ser nytten av å sikre utviklingen av kompetanse av flere entreprenører og står sammen om et treffsikkert virkemiddel for å utvikle de mellomstore i bransjen til å kunne bli store, skriver Brodtkorb videre.