Sognsvann og de andre skogområdene rundt Oslo er vernet med en egen lov. Et forslag fra programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne foreslår nå en lignende lov også for andre marker, parker og friluftsområder i landet. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

De grønne-forslag om «nasjonal markalov»

Alle marker, parker og friluftsområder i Norge bør vernes på samme måte som Oslomarka, foreslår programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne.

Markaloven, som Stortinget vedtok i 2009, beskytter skogene rundt hovedstaden. En grønn genistrek som har gitt Oslo mindre forurensing og bedre tilgang til naturen, mener programkomiteens leder Ingrid Liland, som vil ha en nasjonal lov for nærnatur.

– Ved å avgrense byområdene unngår vi å skape store avstander mellom folk og større transportbehov, og vi gir folk tilgang til natur kort vei fra stua, sier hun.

Partiet viser også til en undersøkelse fra Norges Naturvernforbund i fjor. Den konkluderte med at 86 prosent av søknadene om å bygge ut områder med byggeforbud, ble innvilget i norske kommuner i 2014.

Dette viser at alle er enige i de nasjonale målene, men vil gjøre unntak for akkurat sine prosjekter, mener Liland.

– Strandsonene, parker, mark og matjord blir asfaltert og bygd igjen. Kommunene mangler ofte ressurser til å holde igjen overfor ivrige utbyggere, sier hun.

Førsteutkastet til arbeidsprogram for MDG for perioden 2017-2021 lanseres kommende torsdag.