De fleste uenige med SSB om renteutsiktene

Ledende økonomer i flere banker og finansinstitusjoner er uenige med Statistisk sentralbyrå i at renten vil ligge rekordlavt i mange år framover.

SSB spådde torsdag at Norges Banks styringsrente vil forbli så godt som uendret helt fram til 2010. Styringsrenta er i dag 1,75 prosent, og SSB tror på en økning på 0,5 prosentpoeng i år, og deretter ingen utvikling de neste fire årene. Den analysen er det svært få andre som støtter. 7 av 10 sjeføkonomer i norske banker og finansinstitusjoner NRK har snakket med mener renta vil ligge minst ett prosentpoeng over det SSB tror om ett år. Sett fra låntakernes side er Knut Anton Mork i Handelsbanken den mest pessimistiske. Han tror styringsrenta vil ligge på 4,25 prosent om ett år. Jeg tror oljeinntekter og oljeaktivitet vil gi mer stimulans i vår økonomi enn det SSB mener å se. Derfor tror vi det er behov for høyere rente, sier Mork til NRK. Handelsbanken har også lagt i sin prognose at det blir regjeringsskifte i september, og at en rød-grønn regjering vil bidra til økt inflasjonspress og dermed økt rente.