De fleste er positive til større kommuner

55 prosent av befolkningen er positivt innstilt til å få færre og større kommuner i Norge. Aller mest positive er de eldste og de med høyest utdanning, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Akademikerne.

Flertallet i både bykommuner og landkommuner er positive til større kommuner, men motstanden er større i landkommuner. Der er 35 prosent negative til større kommuner, mot 30 prosent i bykommunene.

– Jeg er glad for at folk ser at det er gode grunner for at norske kommuner skal bli større. Det vil gi sterkere fagmiljøer i kommunene og dermed bedre velferdstjenester, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Støtten til større kommuner øker med alderen og utdanningen. 43 prosent av de yngste i undersøkelsen er positivt innstilt, mens andelen stiger til 62 prosent for dem over 59 år. Blant folk uten høyere utdanning er 46 prosent positivt innstilt, mens 62 prosent av dem som har over treårig høyere utdanning er positive.

Regjeringen har varslet en omfattende reform for dagens 428 kommuner innen 2017. Kommunene har frist på seg til våren 2016 til å fatte vedtak om sammenslåing.