De best utdannede fikk mer skole

Et statlig program for etter- og videreutdanning nådde flest arbeidstakere som allerede hadde god utdanning.

Det såkalte Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP), som har kostet staten 400 millioner kroner, var tiltenkt alle deler av arbeidslivet. Ifølge Dagsavisen har minst 80.000 arbeidstakere fått opplæring i tilknytning til KUP, men de fleste av dem hadde allerede utdanning fra høyskole eller universitet, viser en fersk evaluering. Den er utført av forskerne fra Samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole og forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det femårige prosjektet oppfylte ikke forventningene. Opplæringen har i liten grad nådd arbeidstakere innen bransjer som varehandel, transport og hotell- og restaurantnæringen. En overvekt av ansatte i offentlig sektor er blitt med: En av to deltakere arbeidet innen helse, kultur eller undervisning. Dette er dobbelt så mange som andelen av arbeidsstyrken skulle tilsi. Forskerne etterlyser de lavt utdannede. Jeg kaller det som skjedde en «målforskyvning». Slike programmer reproduserer de mønstrene som allerede finnes i samfunnet og arbeidslivet, sier Fafo-forsker Odd Bjørn Ure til Dagsavisen.