Database for innovativ bruk av tre

Beskrivelser av bygg med innovativ bruk av tre er nå tilgjengelig på www.trefokus.no.

Idrettsparken boliger.Tine Poppe

«Byggeprosjekter med innovativ trebruk» gjør det lett for aktører i byggebransjen og andre interesserte å finne bilder og tegninger av innovative massivtreløsninger, samt beskrivelser av tekniske detaljer og kontaktpersoner for hvert bygg. Totalt er over 30 prosjekter nå tilgjengelig, blant annet tidligere vinner av Årets trebyggeri, Idrettsparken boliger i Rena. Databasen inneholder beskrivelser av ulike typer bygg, alt fra skolebygg og ungdomsboliger til flyterminaler og gjenreiste sjøboder.

Prosjektbeskrivelsene er utarbeidet i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforening (NAL), og arbeidet er finansiert av Innovasjon Norge. Prosjektdatabasen er et ikke-kommersielt prosjekt som driftes av NAL, og er et samarbeid mellom NAL, Trefokus/Treteknisk, ENOVA, Husbanken, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtidens byer.

Les mer om prosjektdatabasen på http://www.arkitektur.no/prosjektdatabasen