Dårligere resultater

Flere entreprenørselskaper har nå lagt frem regnskaper for 4. kvartal og dermed også for 2010. Der kommer det frem at de aller fleste selskapene har langt dårligere resultater enn året før. Bakgrunnen er selvsagt at nå slår mange av de dårlige kontraktene (som ble inngått etter at finanskrisen var et faktum) inn i regnskapene.

Men ser vi på underlagstallene er det likevel håp om bedring. Pilene i 2010 og i de nærmeste årene peker opp for byggenæringen i Norge. Likevel er det til dels store ulikheter i inntjening. 

Flere selskaper vurderer nå om man skal opprettholde alle virksomhetsområder. Vi ser også at en del selskaper er i oppkjøpsfokus. Vi tror at det i løpet av 2011 vil skje en god del endringer i eierstrukturen i Norge, men det tar nok lang tid før vi nærmer oss tilstandene i Sverige hvor få store aktører dominerer.

En del av de store selskapene blir opplagt større – og vi ser at mange har ambisjoner om vekst i hele Norden, mens en del mindre og mellomstore bedrifter nok vurderer om ikke tiden er kommet for å selge. Kravene for å drive entreprenørvirksomhet blir stadig tøffere – og det kreves god likviditet om man skulle kunne kjempe om kontraktene.