Dårligere resultat fra Statkraft

Statkraft fikk i første kvartal i år et resultat på 4,3 milliarder kroner, sammenlignet med 5,7 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Omsetningen økte fra 7,2 milliarder kroner i første kvartal i fjor til 8 milliarder kroner i årets første kvartal, men resultatet preges av økte driftskostnader og økte utgifter i forbindelse med pensjonsforpliktelser. Driftskostnadene økte med 32 prosent.

- Resultatet er påvirket av overtakelsen av nye aktiva i forbindelse med byttehandelen med E.ON AG ved utgangen av 2008 og konsolideringen av SN Power som datterselskap fra januar i år, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Finanskostnadene økte også, i hovedsak på grunn av valutatap på lån.I kvartalsresultatet redegjør også Statkraft for fem dødsfall knyttet til SN Powers virksomhet i første kvartal i år. Fire av dødsfallene skjedde ved utbyggingsprosjektet Allain Duhangan i India, der SN Power har en eierandel på 43 prosent. Det femte dødsfallet skjedde ved et kraftverk i Peru.