Dampindustri eller digital teknologi

Abelia organiserer noen av Norges og verdens mest innovative og fremtidsrettede selskaper innenfor kunnskap og teknologi. Mange av disse leverer løsninger både til bygg- og anlegg og andre næringer. Teknologien er for lengst integrert i bransjer som detaljhandel, media og bilproduksjon, men byggenæringen skiller seg negativt ut.

Tore Frellumstad

Advokat i Abelia

Forbes hadde nylig en artikkel som omhandler akkurat dette og tegner et dystert fremtidsbilde av de selskapene som ikke klarer å omstille seg enten motviljen skyldes økonomi, risikovegring eller vegring mot å flytte ut av komfortsonen. Sammenliknet med andre næringer har det skjedd lite innovasjon innenfor bygg og anlegg. Stort sett operer den på samme måte nå som for 20 år siden. Næringen er fremdeles avhengig av manuelle, usammenhengende og redundante systemer. Dermed opplever man i liten grad fordelene som kan oppnås gjennom bruk av avanserte data og analyser, droner, automasjon og robotisering.

Forbes oppstiller tre grunnleggende forhold som må til for at næringen skal kunne forbedre produktivitet og overleve i fremtiden.

For det første må man få det grunnleggende på plass. Det er meningsløst å investere i avansert teknologi dersom man ikke har presise og nøyaktige forutsetninger som kan legges inn. "Shit in – shit out". Derfor må det først utvikles internkontroll som kan måle budsjett, omfang, tidsplan og risiko. Kontroll og resultattall er avgjørende for å få det fundamentale på plass, etterfulgt av presis kontroll og mål av teknologisk ytelse.

For det annet er dataanalyse helt avgjørende. Dataanalyse er ikke det neste store, men det er "det store" – nå! De som ikke utnytter dette optimalt, vil tape i konkurransen. Fordelene spenner over områder som mer presis estimering, planlegging og ressursstyring, forbedret avklaring av omfang, forbedret risikostyring og bedre sanntidsanalyse av produktivitet. Ved å vurdere potensialet av tilgjengelig data kan man undersøke ulike muligheter for å forbedre prosjektet. Ofte vil det være nødvendig å bruke dataanalytikere i denne fasen.

For det tredje må ledelsen utarbeide en egen strategi for teknologi. Som en konsekvens av endringstakten og betydelige investeringskostnader, er det ikke overraskende at mange prosjekteiere, rådgivende ingeniører og entreprenører er forsiktige med å utarbeide en teknologi-strategi. Men uten en slik strategi kan ikke selskapene evaluere, tilpasse og integrere ny teknologi.

Virksomheter som ønsker å forbedre prosjektene og produktiviteten kontinuerlig, må ifølge Forbes ha teknologiledere i selskapet. Videre må de vurdere ny teknologi og potensialet og hensiktsmessigheten av innovasjoner som droner og robotikk. Viktige prosjekter må identifiseres for å bestemme hvilken teknologi som bidrar til å nå målet. Eksempelvis vil sanntidsrapportering gjøre at problemene kan løses før de eskalerer.

Selskaper som ikke tar i bruk den mest innovative teknologien vil erfaringsmessig ikke overleve. Svenske Facit var i 1970 en av verdens største leverandører av mekaniske regnemaskiner. I 1972 var selskapet i realiteten konkurs fordi den elektroniske kalkulatoren var et faktum. I følge professor Nicholas Crafts ved London School of Economics, hadde microchip´en større innflytelse de to første årene etter at den ble tatt i bruk enn dampmaskinen hadde på sitt høydepunkt etter 80 år.