Dalende økonomisk optimisme

Den høye optimismen blant nordmenn kan være i ferd med å snu, viser novembermålingen til det såkalte forventningsbarometeret.

Målingen, som er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Økonomisk Rapport og TNS Gallup, viser noe lavere optimisme i husholdningene, selv om den fortsatt ligger på et svært høyt nivå. Den reduserte optimismen gjelder blant annet utsiktene for landets økonomi. Den viktigste faktoren til lavere optimisme er renteøkningene fra Norges Bank. Det er dessuten skapt forventninger om at rentenivået skal ytterlige opp i tiden fremover. Som ventet har dette hatt en psykologisk effekt. Etter vår oppfatning er dette en naturlig reaksjon, fordi mange husholdninger vil få mindre å rutte med når renten går opp, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen.