Daglig leder

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er under etablering. Visjonen til SfS BA er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Vi skal være en samarbeidsarena for alle aktørene i næringen, herunder byggherrene, utførende, prosjekterende, arbeidstakerne og myndighetene. SfS BA vil jobbe gjennom konkrete prosjekter som skal komme sikkerhetsarbeidet i hele næringen til nytte.

Firma Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)
FylkeOslo
Søknadsfrist05.12.2018

Leder for Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

- Næringens viktigste og mest spennende HMS-jobb

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er under etablering. Visjonen til SfS BA er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Vi skal være en samarbeidsarena for alle aktørene i næringen, herunder byggherrene, utførende, prosjekterende, arbeidstakerne og myndighetene. SfS BA vil jobbe gjennom konkrete prosjekter som skal komme sikkerhetsarbeidet i hele næringen til nytte.

Vi søker nå vår første daglige leder.

Hovedoppgavene til daglig leder vil være å lede etableringen av SfS BA, herunder å sikre at vi får i gang de riktige prosjektene og at prosjektene leverer konkrete og gode resultater. Funksjonsperioden vil være to år.

Daglig leder skal fortsatt være ansatt hos sin arbeidsgiver og blir leid inn av SfS BA. Jobben innebærer derfor en mulighet for både personen og virksomheten. For personen ved at man får næringens viktigste og mest spennende HMS-jobb. For virksomheten ved at man kan bidra til hele næringens utvikling og at man ved utløpet av engasjementsperioden får tilbake en medarbeider med næringens bredeste HMS-erfaring.

Vi er ute etter en person med kunnskap og engasjement for HMS/SHA. Du må ha gode samarbeidsevner og evne å sette retning og sikre at det leveres konkrete resultater. Vi er åpne for å engasjere både en senior og en yngre person. Kontorsted vil bli i tilknytning til RVO-fondet, Stenersgata 1, Oslo.

Interesserte virksomheter og personer kan ta kontakt med en av følgende styremedlemmer i SfS BA:

Trond Bølviken (styreleder i SfS BA/Veidekke), 909 68 043, trond.bolviken@veidekke.no

Tanja Dugstad (styremedlem SfS BA/Statsbygg), 920 21 547, TanjaHalonen.Dugstad@statsbygg.no

Knut Aaneland (styremedlem SfS BA/Multiconsult), 482 12 625, knut.aaneland@multiconsult.no

Edvard Sørensen (styremedlem SfS BA/Fellesforbundet), 476 89 896, edvard.eidhammer.sorensen@fellesforbundet.no

Søknad sendes; trond.bolviken@veidekke.no