Daglig leder

Industribygg AS er Gjøvik kommunes utbyggingsselskap og er et viktig verktøy for nærings- og samfunnsutvikling i kommunen. Ambisjonen er å være en attraktiv og effektiv samarbeidspartner i arbeidet med utviklingsprosjekter som styrker Gjøviks konkurransefortrinn i regionen. Selskapet eier ca. 40.000 kvm bygningsmasse, fordelt på 27 leieforhold, og har solid økonomi. Det er 3 fast ansatte, inkludert daglig leder, i tillegg til utstrakt bruk av innleide ressurser. Se for øvrig www.industribygg.com

FirmaIndustribygg
FylkeOppland
StedGjøvik
Søknadsfrist19.09.2016

Selskapets daglige leder gjennom en årrekke nærmer seg pensjonsalder, og vi søker hans etterfølger.

Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap som drives etter forretningsmessige prinsipper, i en balansegang mellom samfunnsoppgaven og kommersiell virksomhet. Styret velges av formannskapet, som er selskapets generalforsamling. I det daglige samarbeider stillingen som daglig leder tett med kommunens administrative ledelse, lokalt næringsliv og eksterne kunder og leverandører.

Kommunen står foran spennende utviklingsprosjekter, og Industribygg vil være en sentral aktør i flere av disse. Etterspørselen etter selskapets tjenester er stor og har vært økende de siste årene. Det innebærer at selskapets administrasjon er planlagt styrket med en ny stilling, som vil rekrutteres etter at ny daglig leder er på plass.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

  • Operativ ledelse av egen organisasjon og utbyggingsprosjekter
  • Utstrakt samarbeid med næringslivet, både som kunder og leverandører
  • Tett samspill med kommunens politiske og administrative ledelse
  • Oppfølging av leietakere og leieforhold
  • Drive kompetanseutvikling, innovasjon og nytenkning
  • Prosjekt- og økonomistyring
  • Sikre et fortsatt godt omdømme gjennom åpne og ryddige prosesser
  • Bidra til videreutvikling av kommunen som en attraktiv kommune for næringsetablering

Vi søker en samlende, inkluderende og utviklingsorientert leder med høyere utdannelse og relevant ledererfaring. Du evner å se helhet og balansere samfunnsoppgaven opp mot forretningsmessig drift. Du har god økonomiforståelse, erfaring med å lede komplekse utviklingsprosjekter og trives med å være tett på det praktiske, samtidig som du er analytisk og strukturert.

Dine relasjonelle evner er helt sentrale for å lykkes i stillingen og vektlegges høyt. Vi ser etter deg som er omgjengelig, trygg, tydelig og god på samhandling. Samtidig er du beslutningsdyktig og handlekraftig, med sterk gjennomføringsevne og resultatorientering.

Vi kan tilby en spennende lederstilling der du får mulighet til å bidra til nærings- og samfunnsutvikling i Gjøvik kommune.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22 eller Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32.

Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 19. september 2016.

Vis flere stillinger: