Daglig leder

buildingSMART Norge er BAE-næringens forening for utvikling og implementering av åpen BIM. Foreningens formål er å bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører i BAE-næringen. Vårt virke tar utgangspunkt i de internasjonale buildingSMART standardene for datamodell, dataterminologi og BIM-prosesser.

Firma buildingSMART Norge
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Vi søker:

Daglig leder

buildingSMART arbeider nasjonalt og internasjonalt med å utvikle felles standarder for effektiv digital samhandling i BAE-næringen. buildingSMART Norge er godt forankret i næringen og fungerer som sentralt bindeledd mellom myndigheter, næring og utdanning/forskning innen digitalisering. Virksomheten arbeider med et bredt spekter av oppgaver, deriblant teknisk utviklingsarbeid og standardisering på nasjonalt og internasjonalt nivå, brukerkontakt og koordinering mellom brukergruppene, administrasjon samt drift av foreningen. Det arbeides innovativt for å dekke medlemmenes behov, samtidig som man viderefører etablerte løsninger og strategier.

Vi søker en person med kunnskap om og interesse for bruk av buildingSMART standarder og teknologier. Du bør ha kjennskap til byggenæringen generelt og kunne være en pådriver for å skape entusiasme rundt implementering av og bruken av åpen BIM . Du er en engasjert leder som kan utvikle en organisasjon i vekst. Du må kunne arbeide selvstendig, kommunisere godt på alle nivåer og skape samhandling blant aktørene i næringen. Operativ legning, god økonomiforståelse og evne til å tenke strategisk er viktig.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805. Alternativt kan du ta kontakt med styreleder Steinar Frydenlund på telefon 951 74 049.

Søknad sendes via "Søk her" øverst til høyre her

Vis flere stillinger: