Daglig leder - Analyse & Strategi AS

Analyse & Strategi AS ble etablert i 2007 med en målsetning om å bli et ledende norsk analyse- og rådgivingsselskap. I dag er selskapet godt etablert i markedet, er heleid av Multiconsult og har 18 ansatte som til sammen har bred erfaring fra rådgivning, utredning og forvaltning. Analyse & Strategi er i dag samlokalisert med Multiconsult i Nedre Skøyen Vei 2 på Skøyen.

Analyse & Strategi har lang erfaring med å utføre en rekke tjenester som strategisk planlegging, evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser, prosjekt- og prosessledelse, bistand i offentlige investeringsprosjekter og utarbeide økonomiske modeller og analyser. Gjennom mange år har selskapet rekruttert og utviklet medarbeidere med en dyp innsikt i en rekke bransjer. Analyse & Strategi er i dag spesialisert på bransjene samferdsel, energi og industri, regional næringsutvikling, samt bygg og eiendom.

Selskapet kan tilby et tverrfaglig miljø bestående av samfunnsøkonomer- og geografer, siviløkonomer, statsvitere og ingeniører med høy kompetanse og lang erfaring. I tillegg kan teamet kompletteres med ingeniører, arkitekter og annen ekspertise fra eierne og samarbeidspartnerne Multiconsult, WSP og LINK Arkitektur. Kundene kan derfor tilbys helhetlige analyser, råd og løsningsforslag som hjelper beslutningstakere å ta bedre, velfunderte valg.

Selskapet har gjennomgått en god utvikling gjennom de 7 årene siden etableringen og er nå en markert aktør i markedet med stabil vekst og god lønnsomhet. Nåværende daglig leder har valgt å tiltre en annen lederstilling etter 5 år som leder i Analyse & Strategi, og styret søker nå en etterfølger til å lede selskapet til videre lønnsom vekst.

FirmaAnalyse & Strategi
FylkeOslo
Søknadsfrist18.09.2014
Stillingsbeskrivelse:

Vår kunnskap utvikler samfunnet!

Ansvar og oppgaver

 • Lede selskapets løpende virksomhet
 • Lede selskapets strategiprosesser og sørge for forankring til styret
 • Være øverste ansvarlig for selskapets samhandling med eierorganisasjonen
 • Forretningsutvikling
 • Rekruttere nye medarbeidere
 • Salg
 • Utøve fakturerbar konsulentvirksomhet i begrenset grad
 • Direkte kontakt med medarbeidere i oppdragssammenheng og i personalspørsmål
 • Administrative oppgaver og rapportering

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 års erfaring fra relevant konsulentvirksomhet
 • Minimum 3 års relevant ledererfaring
 • Utdannelse på universitetsnivå innen økonomi, teknikk (siv.ing.) og/eller eller samfunnsvitenskap
 • Relevant utdannelse for ett eller flere av bedriftens fokusområder

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape begeistring innad og attraksjon utad
 • God forretningsmessig forståelse, utholdenhet og overblikk
 • Strukturert og trygg både faglig og administrativt
 • Høy egenmotivering og selvstendighet

Analyse & Strategi tilbyr

 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En sentral stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo
 • Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår og i påsken
 • Firmahytter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Vil du vite mer? Ta kontakt med styreleder Ola Dalen, telefon 908 81 181 eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511. Stillingen ligger også utlyst på www.analysestrategi.no. Søknadsfrist er 18. september.

For å søke på stillingen, vennligst gå inn via De4 sine hjemmesider -http://ww2.de4.no/Jobsog trykk "Apply" nederst i stillingsannonse.

Vis flere stillinger: