Dagfinn Lindberg er tilbake i ABChus som daglig leder. Selskapet het tidligere IEC-HUS. Foto: ABChus

Dagfinn Lindberg blir ABChus-sjef

Dagfinn Lindberg har overtatt ledelsen av ferdighusselskapet ABChus.

Lindberg tar over som leder etter Torkel Engeness. Han har også tidligere jobbet i selskapet som omsatte for 610 millioner kroner i fjor.

ABChus hadde et underskudd på 38,7 millioner kroner før skatt i 2019. Nå varsles det en offensiv satsing i årene som kommer.

- Vi er i gang med en lang rekke viktige investeringer som samlet skal bidra til at vi blir en foretrukket leverandør, med fokus på norske boligkjøperes behov. Vi må forstå kundene våre, og utvikle oss i takt med at deres liv endrer seg, sier Lindberg i en pressemelding.

Lindberg er også konsernsjef i Viken-gruppen og daglig leder i entreprenørselskapet ILC Construction.

God økonomi viktig for utviklingen

Ifølge pressemeldingen er Lindberg som leder opptatt av lønnsom vekst.

- Uten god selskapsstyring og en sterk økonomi kan vi ikke utvikle oss, overleve konjunkturer og være den foretrukne leverandøren av boliger som vi ønsker. Vi ha en klar ambisjon om en årlig vekst på rundt 15 prosent. Med de tiltakene vi har iverksatt skal vi klare det, og vi skal klare å vokse lønnsomt, sier han.

Smarthusløsninger
Selskapet har iverksatt en lang rekke utviklingsprosjekter, og vil ha en høy innovasjonstakt i årene som kommer.

- Noe av det første vi fokuserer på er smarthusløsninger med gode integrerte digitale systemer i boligene våre. I tillegg vil vi styrke forhandlerleddet vårt, som er førstelinjen mot kundene, sier Lindberg i pressemeldingen.