Grete Aspelund er administrerende direktør i Sweco.

Dagens prisfokus fremmer ikke innovasjon

Regjeringen snakker om å løse samfunnsproblemer gjennom innovasjonsfremmende offentlige anskaffelser.
Virkeligheten er hardt prispress på rådgivertjenester som gir mindre innovasjon og lavere verdi for samfunnet.

Grete Aspelund

Administrerende direktør Sweco Norge

Regjeringen jobber i disse dager med en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Hensikten er, som næringsminister Torbjørn Røe Isachsen påpekte under NHOs Anskaffelseskonferanse, å temme monsteret – dagens innkjøpsregelverk – og gjøre det til en trekkhund.

Ambisjonene til regjeringen er prisverdige og høyst nødvendig å få realisert. Det er verdt å minne om hva regjeringen har formulert i Jeløya-plattformen: «Regjeringen vil at offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.»

Opphengt i timepris

Men skal regjeringens politiske mål innfris, må det skje en betydelig endring i måten tjenester anskaffes. Som leder for et av de store rådgivermiljøene i Norge og som styreleder i Abelia er det min påstand at få rådgivere opplever utøvelsen av dagens regelverk for offentlige anskaffelser som spesielt fremmende for verken innovasjon eller miljø. Tvert imot er opplevelsen at mange av de store offentlige aktørene ensidig fokuser på pris når de kjøper tjenester. Gjennom innkjøpskonkurranser der timepris vektes tungt, og i noen tilfeller er eneste kriterium, sitter rådgiverne igjen med lav eller ingen lønnsomhet.

Hindrer innovasjon og verdiskaping

Jeg er naturligvis svært opptatt av rådgiveres bidrag til kundeverdien og til samfunnsverdien, og for å levere et slikt bidrag må rådgiverne oppnå en viss lønnsomhet. En behøver imidlertid ikke være spesielt opptatt av rådgivernes ve og vel for å se logikken i argumentet. Det offentlige kjøper tjenester for nærmere 500 milliarder kroner i år. Det er enorme midler som må anvendes på beste måte for å skape størst mulig verdi for innbyggerne.

Daglig leser vi om hvordan urbanisering, klimaendringer og digitalisering endrer kravene til våre byer og samfunn. Det er et stort behov for spesialistkompetanse til å bistå endringsprosessene. Rådgivere tilbyr fleksibilitet i tilgang på kapasitet og kompetanse. Dette betyr at vi som samfunn får effektiv ressursutnyttelse og at kompetansen kommer flere til gode. Lønnsomme rådgivermiljøer reinvesterer midler i innovasjon og rekruttering av talenter. Å strupe lønnsomheten til private aktører reduserer derfor denne innovasjonsevnen.

Se til nye innkjøpsløsninger

Noen offentlige aktører går foran, og vektlegger verdien av kvalitet og kompetanse. Innkjøpsprosesser som Innovative offentlige anskaffelser eller Best Value Procurement orienterer seg mot verdien av løsningen for kunden. Selv om priselementet naturligvis finnes også i slike anskaffelseskonkurranser, er hensikten å stimulere til større innovasjon ved å la leverandøren gjennom sin kompetanse designe den beste løsningen. Dermed settes leverandørens kreativitet og samlede kompetanse i spill til beste for kundene og samfunnet.

Så lenge dagens innkjøpspraksis fortsetter, blir standardløsninger prioritert for å løse fremtidens utfordringer. Det gir lavere innovasjonsgrad, lavere verdi for innbyggerne, og er et hinder for at regjeringen får gjennomført sin egen politikk.