Cramo kjøper Lambertsson og Kranpunkten

Cramo AS har kommet til enighet om å overta ansatte og eierandeler i Lambertsson AS og Kranpunkten AS. Kjøpet omfatter hele utleieflåten, instalasjonsvirksomheten og eksisterende kundekontakter for virksomheten i Norge.

Virksomhetene som overtas drives fra Lillestrøm og Tromsø, omsetter for ca. 130 millioner kroner på årsbasis. Lambertsson har 30 ansatte og Kranpunkten har syv ansatte. Alle tilbys fast ansettelse i Cramo AS.

Lambertsson er Norges femte største utleievirksomhet og har hovedvekt på brakker/ flyttbare lokaler, byggmaskiner og provisoriske el-installasjoner. Kranpunkten er store på liftutleie. Begge firma har en betydelig utleie til Peab, men også omfattende utleie til den norske byggebransjen.

– Begge virksomhetene passer perfekt i Cramo sin strategi for fortsatt vekst i Norge, sier Bent Nygren, administrerende direktør i Cramo AS.

– Cramo opererer i samme bransje så vi er allerede kjent med både sortiment og de fleste kundene. Samtidig har både Lambertsson og Kranpunkten stor kapasitet og kompetanse, når det gjelder brakker/ flyttbare lokaler, byggmaskiner, lifter og provisoriske installasjoner. Dette innebærer en forsterkning av tilbudet til Cramo sine kunder, legger Nygren til.

I forbindelse med kjøpet signerer Cramo og Peab, som eier Lambertsson AS, en flerårig norsk og nordisk samarbeidsavtale.

– For Peab er dette en strategisk outsourcing av vår maskinpark. Vi ser at Cramo er den aktøren som har de beste forutsettingene for å tilfredsstille Peab Norge sine fremtidige behov i hele Norge, sier Petter Moe, administrerende direktør i Peab Norge.

– Peab er en meget respektert aktør på det norske markedet, så det er åpenbart at denne avtalen er av stor betydning for oss, sier Bent Nygren.

Closing av avtalen er planlagt til å skje i første kvartal 2013.