COWI vant Haukeland-bygg

COWI vant prosjekterings-konkurransen for nytt barne- og ungdomssenter ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Det nye Barne- og ungdomssenteret er planlagt på tomta til dagens barneklinikk, dermed blir det også i dette prosjektet riving av eksisterende bygningsmasse og bygging tett opp mot et sykehus i drift. Byggestart for psykiatribygget blir tidligst i 2009, Barne- og ungdomssenteret i 2011. Regiondirektør i COWI Midt/Nord, Terje Bygland Nikolaisen, slår fast at det er god grunn til å være stolt over seieren. Vi ble valgt i tøff konkurranse, hvor kompetanse og oppgaveforståelse/-gjennomføring ble utslagsgivende. Oppdragsgiver sier blant annet at COWI har organisert prosjektet på en forbilledlig måte, og uten tvil har COWI tilbudt den beste kompetanse og ikke minst den best sammensatte kompetansen av samtlige tilbydere. Tilbudet er gitt fra COWIs Trondheims-kontor og vil i all hovedsak bli gjennomført med ressurser derfra. Nikolaisen understreker at det for Trondheims-kontoret er svært tilfredsstillende å ha vunnet et nytt stort helseprosjekt, hvor de kan benytte oppdatert kompetanse etter mangeårig erfaring fra blant annet St. Olavs Hospital. COWI er ansvarlig rådgiver for elektro, bygg, VVS og brann, samt intern gruppekoordinator. Myklebust AS er underrådgiver på bygg. Kontrakten omhandler alle faser fra og med konseptutvikling til og med oppfølging i byggetiden. Totalt brutto programareal ca 46.000 kvm. Oppstart konseptfase primo februar.