Prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen (t.v.) skriver kontrakt med Per Arnesen fra Cowi AS. (Foto: Unn Una Johansen, Statens vegvesen)

Cowi signerte tunnelkontrakt med Statens vegvesen

Tunnelrehabiliteringsprosjektet i Statens vegvesen Region sør har inngått kontrakt med Cowi AS om rådgiving for prosjektering av tunnelene i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Oppdraget omfatter elleve tunneler i de tre fylkene, og det er en opsjon på ytterligere fem tunneler. Det første prosjekteringsoppdraget starter nå og omfatter seks tunneler på E18 i nordre Vestfold. Deretter står rv. 354 Høgenhei-tunnelen i Bamble kommune i Telemark for tur, melder vegvesen.no.

I alt 11 rådgivningsfirmaer leverte inn anbud etter at oppdraget ble lyst ut i november 2014. Kontrakten som ble inngått med Cowi AS i slutten av februar er verdt mellom 20 og 30 millioner kroner og varer ut 2019. Cowi AS kommer i all hovedsak til å benytte sine ansatte som er ved kontorene i Drammen og Oslo.