COWI kjøper 150 tunnelingeniører

Ingeniørselskapet COWI kjøper den britiske spesialisten på tunnelrådgivning Donaldson Associates.

Dermed overtar COWI konkurrentens 150 tunnelingeniører og blir verdens tredje største rådgiver innen tunnelprosjektering.

Med over 300 tunnelingeniører i konsernet er COWI godt forberedt for noen av Europas største infrastrukturprosjekter de kommende årene, blant annet Femern-tunnelen mellom Danmark og Tyskland.

- Dette gjør det mulig for oss å konkurrere om de største og mest komplekse infrastrukturprosjektene i verden. Det skal vi bruke både globalt og her i Norden for å finne nye og innovative tunnelløsninger for våre kunder, sier konsernsjef i COWI Lars-Peter Søbye.

Donaldson Associates har en årlig omsetning på 120 millioner kroner. Selskapet ble kjøpt opp for et tresifret millionbeløp, og er et av COWIs største oppkjøp gjennom tidene.

Administrerende direktør og fungerende direktør for divisjon samferdsel i COWI Norge, Terje Bygland Nikolaisen, mener oppkjøpet også vil komme norske tunnelprosjekter til gode:

- Tunnelprosjekter blir stadig mer komplekse, spesielt fordi kravene til sikkerhet øker. Lys, varslingsanlegg, vannhåndtering, brannsikring, miljøkrav og ny teknologi skal gi oss tryggere tunneler. Det krever at vi også deler erfaringer med spesialiserte fagmiljøer internasjonalt. Det kommer kundene, samfunnet og brukerne til gode.

I desember tar tidligere vegdirektør i Statens Vegvesen, Lars Erik Hauer, over som direktør for COWIs samferdselsdivisjon i Norge med 150 ansatte.

Tunnelprosjektering skjer i sterkt samarbeid med tradisjonelle veg- og banefag. COWIs samferdselsdivisjon har sammen med COWIs branntekniske fagmiljø etablert en tverrfaglig kompetansegruppe innen tunnelsikkerhet.

COWI har gjennomført flere oppdrag innen tunnelprosjektering i de seneste årene for bl.a Jernbaneverket og Statens Vegvesen.