Coor-avtale med StatoilHydro

Coor Service Management AS har tegnet en 5-årig samarbeidsavtale med StatoilHydroom drift og utvikling av servicefunksjonene innen eiendom og kontortjenester i StatoilHydros kontorer i Medkila i Harstad.

Avtalen gjelder fra 1. mai og omfatter drifts- og vedlikeholdstjenester for et areale på 16.500m2 samt en rekke servicetjenester som resepsjon, kantine, parkering og sikkerhet for ca. 300 StatoilHydro-medarbeidere. Coor har rekruttert syv medarbeidere lokalt, og vil jobbe med tett tilknytning til lokale leverandører.

- StatoilHydro har vist oss stor tillit som en langsiktig leverandør og partner, sier Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor, - Vi ser frem til å ta et helhetsansvar for drift og utvikling av StatoilHydros servicefunksjoner innen eiendom og kontortjenester i Medkila. -Coor ønsker å være en positiv og konstruktiv bidragsyter til arbeids- og næringslivet i Harstad, og vil arbeide i nært samarbeid med StatoilHydro. Vi håper dessuten å kunne utvikle samarbeidet til flere av StatoilHydros øvrige kontorer i Norge.

Coor Service Management er Nordens ledende selskap innen service management. Selskapet har spesialisert seg på å drifte, lede og effektivisere servicefunksjonene på kontorer, eiendommer og produksjonsanlegg i privat og offentlig virksomhet. Dette inkluderer resepsjon, drift og vedlikehold av eiendom, kantinedrift, renhold, trykkeri, sikkerhet og annet. Tjenesten er også kjent som total facility management eller service management.

Coor Service Management har om lag 4.000 medarbeidere hvorav ca 600 i Norge. Omsetningen for 2008 utgjorde NOK 5,0 milliarder hvorav NOK 800 millioner kommer fra den norske virksomheten.