Coop Extra Bygg, Verdal

Mer enn en fordobling av omsetningen er målet for det Coop-eide byggvarehuset Extra Bygg i Verdal. Nylig stod det 7.000 kvadratmeter store byggvarehuset ferdig.

Fakta

Sted: Verdal

Prosjekttype: Næringsbygg varehandel

Bruttoareal: 6.500 kvadratmeter + 200 kvadratmeter hageland

Entreprisekostnad: 60 millioner kroner

Byggherre: Coop Midt-Norge

Byggherrerepresentant: Martin Fiskvik

Totalentreprenør: Byggmesteran

Arkitekt: Letnes Arkitektkontor

Rådgivere: RIB: Sweco | RIE og utførende: NTE Elektro | RIV-rør og utførende: Comfort S-Rør | RIV-vent og utførende: Aircomfort Trøndelag

Underentreprenører og leverandører: Maler/gulv: Enes og Olsen | Betong: Gran & Ekran | Stålkonstruksjoner: Lafopa | Glass/aluminium: Grøtan Glass og Aluminium | Porter: Hörmann | Grunnarbeider: Kjell Lian | Veg- og VA-arbeider: Røstad Entreprenør | Riving og masseflytting: Stein Arild Risan | Betongsaging: Kålen Betongsaging | Blikkenslager: Langnes og Bakkan | Taktekking: Mester Tak | Himlinger: Modulvegger | Tømrer: Snekkeriet Verdal | Innredninger: Interiørsenteret Verdal | Maskiner og utstyr: Ramirent | Lifter: Umas | Byggrenhold: Insider Renhold og Miljø

Bygget er strategisk plassert ved krysset mellom E6, det store industriområdet Ørin og Verdalsøra, kommunesentret i Verdal kommune.

Verdal er for mange det rene Mekka» for forbrukersamvirket/Coop i Norge. I mange år var Verdal Samvirkelag ett av landets aller største samvirkelag, større enn søsterbutikker i mange store byer i landet. I dag er Verdal Samvirkelag en del av Coop Midt-Norge som omfatter de aller fleste Coop-butikkene i Trøndelag. Byggvarer står som kjent for en god del av salget i Coop-systemet gjennom Obs Bygg og kjeden Extra Bygg som butikken i Verdal er en del av. Dagens sjef i Verdal, Ole Gunnar Hallager var tidligere sjef for tilsvarende butikk i Levanger.

Tidligere hadde Coop en byggevarebutikk i Verdal, Byggmix, som hadde tilhold på det store industriområdet Ørin, rett vest for E6. Den butikken hadde en årsomsetning på om lag 30 millioner kroner. Nå tar Extra Bygg Verdal sikte på å øke sin markedsandel vesentlig, og det er privatmarkedet som er den fremste målgruppen til Extra Bygg.

En ny og bedre beliggenhet for salg av byggevarer, var en av flere viktige grunner til at Coop Midt-Norge satset på å bygge nytt. De skaffet seg en av de mest sentrale tomtene i Verdal for handelsbedrifter av denne typen. Et større tomteområde på vel ti mål ble kjøpt tidlig i 2015. Da hadde allerede ideer og planlegging vært drøftet i flere år allerede. Et verksted og et par bolighus måtte rives før byggestart høsten 2015.

Anbudsprosessen

Fem entreprenører ble invitert til å levere inn anbud, og det lokale byggefirmaet Byggmestran AS fra Verdal trakk det lengste strået. Byggearbeidene kunne starte høsten 2015, og et drøyt år etterpå, i desember i fjor, kunne Byggmestran overlevere bygget til byggherren i god tid før fristen. De første ukene på nyåret har folkene i Extra Bygg brukt til å fylle bygget med varer. Alt var derfor klart til åpning med ordfører, blomster og kaker – og politi for å dirigere den store trafikkøen – den 16. februar. På åpningsdagen var omsetning på hele 1,7 millioner kroner, og 1.500 personer var innom byggvarehuset. Butikksjef Hallager tror det skal bli vanskelig å slå den rekorden.

Drive-in

Det som er spesielt med det nye byggevarehuset, er drive-in-konseptet som kjeden har tatt i bruk ved flere av sine 17 butikker rundt om i landet. Drive-in-avdelingen, der du kan bruke din egen bil som handlevogn, er på 4.000 kvadratmeter, mens det store butikklokale er på 3.000 kvadratmeter. I drive-in-avdelingen kan du kjøre inn med egen bil, og hente ut det du trenger av mer omfangsrike byggevarer. Det betyr at kundene slipper å stå ute i all slags vær for å laste opp trelast og andre tunge og voluminøse produkter de har bruk for.

– En ypperlig løsning, var kommentarer fra noen tilfeldige kunder som Byggeindustrien snakket med.

Et byggevarehus er i utgangspunktet et relativt enkelt bygg, rent byggemessig. Arkitekter har vært Letnes Arkitektkontor i Verdal. Byggmestran AS fikk totalentreprisen med en kontraktsum på 60 millioner kroner. De har selv tatt seg av alt av tømrer- og monteringsarbeid, mens underentreprenører har hatt ansvaret for grunnarbeid. Montasjeavdelingen i NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) som har avdeling vegg-i-vegg med det nye byggevarehuset, har hatt ansvaret for de elektriske installasjonene.

Det er ingen kjeller under bygge-varehuset, og parkerings-muligheter er det nok av utsiden av det store bygget. Derfor var grunnarbeidene relativt enkle, men en del forurenset masse fra det området der det tidligere verkstedet hadde stått, måtte fjernes.

Byggeprosessen

I bunnen av bygget er det gulv av plasstøpt betong som Inderøy-firmaet Gran & Ekran har utført. De har også hatt ansvaret for fundament, grunnmur og dekket mellom de to etasjene i den vesle delen av bygget som ikke er salgslokale. I første etasje er det to kontor, spiserom og garderobe, mens det i etasjen over er gjort plass til det om trengs av tekniske innredninger for varme, el og ventilasjon. Det er bare brukt plasstøpt betong. De bærende konstruksjonene er i stål.

Kontordelen er på bare 200 kvadratmeter. Her består skilleveggene av gipsplater og bindingsverk i tre. Den enorme fasaden er kjenne-tegnet av rødmalte profil-plater i stål, og gir bygget et preg som er lett gjenkjennelig. Ytterveggene består av sandwich-elementer av steinull Det enorme taket er dekket av høyprofilplater, isolasjon og tekket med takmembran.

Varmepumper (luft og vann) sørger for varmen. I drive-in-avdelingen er det lagt vannbåren varme i gulvet slik at snø og vann tørkes raskt det store lokalet med høye porter for inn- og utkjøring.

Lokale firmaer

Byggherren har lagt stor vekt på å bruke lokale firmaer når de har vært konkurransedyktige på pris og kvalitet, og det har de i stor grad klart. Totalentreprenør, Byggmestran AS, er et 13 år gammelt byggefirma med røtter i det mer kjente Grande Entreprenør, også det et Verdalsfirma. I 2004 forlot Egil Grande og Torbjørn Leirset Grande Entreprenør og dannet sitt eget byggmesterfirma som i dag har 70 ansatte og en omsetning på 250 millioner kroner. Firmaet har hele Midt-Norge som sitt marked, og står stort sett for det meste av tømreroppdragene selv for de anbud de tar på seg. Firmaet liker å jobbe etter samspillmetoden, ifølge Leirset som er medeier i firmaet og firmaets prosjektleder for Expert Bygg.

– Vi har ingen faste avtaler med underleverandører, men gjør avtaler for hvert enkelt prosjekt. Vår målsetting er å være totalentreprenør, sier Torbjørn Leirset.