Contexo ligger best an til å bygge ny fv. 33 over Tonsåsen. Illustrasjonsfoto.

Contexo lavest på fv. 33 over Tonsåsen

Fire entreprenører vil bygge ny fv. 33 over Tonsåsen. Contexo leverte det laveste budet på snaut 169 millioner kroner.

Det skriver OpplandArbeiderblad som viser til en sak publisert på nettstedet veier24.no.

Isachsen Anlegg leverte et tilbud på 176,1 millioner kroner, mens Anlegg Øst leverte et tilbud på 194,7 millioner kroner. Brødrene Dokken ønsket i henhold til Oppland Arbeiderblad 198,2 millioner kroner for jobben.

Kontraktarbeidet omfatter to parseller, Skartjednet-Tonsvatnet og Nedre Øydgarden-Bjørgokrysset i Etnedal og Nord-Aurdal. Planlagt byggestart er på forsommeren i år.