Consto-kontrakt i Tromsø

Consto AS har sikret seg en totalentreprisekontrakt for et næringsbygg på 9.453 m2 for Kræmer Brygge AS i Stakkvollveien i Tromsø.

Kontraktssummen er på 133 millioner kroner eks mva med byggestart i april 2011 og ferdigstilles 1. Juli 2012.

Prosjektet, Kræmer Brygge Næring 1, består av åpen parkering under bygget, plan 1 skal romme en ny Eurospar butikk som åpner i mars 2012, mens plan 2 og plan 3 er kontorer. Før oppstart bygging nybygg, skal det rives div. bygninger og et eksisterende parkeringsdekke.

- Vi har utviklet prosjektet i en god dialog med byggherren sammen med BC Arkitektur, opplyser Hans-Arild Fjelde, leder av prosjektutviklingsavdelingen i Consto.