- En tidlig vår og en sommer preget av godt vær medvirket til en god omsetningsvekst av byggevarer første halvår. Også sterk prisvekst på enkelte importvarer og økt aktivitet i markedet både nye og brukte boliger er faktorer som har vært med å drive omsetningstallene i 2014, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

Comeback for byggevarer

Virkes årsstatistikk for byggevarer viser at 10 av de største byggevareaktørene i Norge omsatte for til sammen 33,9 milliarder i detaljleddet i 2014, en vekst på 4,9 prosent fra året før.

Det antas at den positive utviklingen i hovedsak kan forklares av ren organisk vekst. Særlig første halvår var med å trekke opp veksten for 2014.

Etter et svakt 2013, ga en vekst på 4,9 prosent i 2014 et godt år for aktørene i Virke byggevarehandel.

- En tidlig vår og en sommer preget av godt vær medvirket til en god omsetningsvekst av byggevarer første halvår. Også sterk prisvekst på enkelte importvarer og økt aktivitet i markedet både nye og brukte boliger er faktorer som har vært med å drive omsetningstallene i 2014. Mens økt omløpshastighet i annenhåndsmarkedet gir økt salg av byggevareartikler i ROT-markedet, gir tilsvarende positive tall for kjøp og igangsetting av nye boliger økt omsetning av de "tyngre" byggevarene. Høyt trykk i både brukt- og nyboligmarkedet er derfor positivt for både proff- og privatsegmentet i byggevarehandelen, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

Ser man på de ulike segmentene er det proffmarkedet som vokser. De innrapporterte tallene for privatmarkedet har en samlet vekst på ca 2,2 prosent sammenlignet med 2013 for deltakerne i markedsinformasjonsgruppen til Virke.

– Det er tilnærmet nullvekst dersom man korrigerer for den generelle prisstigningen. Til sammenligning gikk proffmarkedet frem med hele 7 prosent. Med andre ord ser vi i 2014 en dreining fra privat mot proff for gruppen., sier Herning.

Ill. Virke