Bildet viser en energirehabilitert enebolig. 85 prosent av energibruken i boliger skjer i eneboliger og andre småhus. Dette innebærer et betydelig energisparingspotensial. Foto: Rainer Zottele

COHERENO workshop i Drammen og Trondheim

COHERENO inviterer alle som er involvert i planlegging og/eller gjennomføring av oppgradering av eneboliger til workshop i Drammen 23. september og i Trondheim 2. oktober.

Målsettingen med prosjektet COHERENO er å styrke samarbeidet mellom aktører som tilbyr tjenester innen ambisiøs oppgradering av eneboliger. Fem land deltar i prosjektet som varer fra 2013-2016.

Oppgradering av eneboliger – et vekstmarked

Etter hvert som andelen av eneboliger bygd etter TEK10 (og snart TEK15) øker, vil forskjellen mellom disse og eksisterende eneboliger uten moderne komfort bli tydeligere for huseierne. Når en eksisterende bolig kommer til punktet hvor det er nødvendig med rehabilitering, vil eieren være trygg på at det som gjøres er fornuftig også i et lengre tidsperspektiv.

Rehabiliteringsmarkedet har over flere år hatt en stabil og jevn vekst, og har nå passert nybyggmarkedet for boliger i størrelse. 85 % av energibruken i boliger skjer i eneboliger og andre småhus. Dette innebærer et betydelig energisparingspotensial, og en målrettet satsing på dette området vil være i tråd med myndighetenes ønsker.

Hvordan satse på dette markedet?

Eneboligeiere er hovedsakelig privatpersoner som ikke alltid har nok kunnskap til å kunne vurdere hvilke tiltak det er fornuftig å gjennomføre. I dag blir de konfrontert med et bredt tilbud av enkelttiltak som de selv må velge mellom. Når huseieren først er i modus til å investere penger i boligen vil det være en fordel å gjøre dette på en helhetlig måte. Huseier vil da slippe å ergre seg over at ”det burde du ha tenkt på” i etterkant.

Det forutsettes derfor at man må kunne tilby en helhetlig løsning som er trygg og forutsigbar for kunden. Både planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av slike oppgraderingsprosjekter må derfor skje gjennom godt samarbeid mellom alle involverte fag. Det handler om å bruke de enkelte fagenes spisskompetanse og sette sammen en løsning som "henger sammen".

Delta på tverrfaglig workshop om helhetlige oppgradering

COHERENO inviterer alle typer aktører som er involvert i planlegging og/eller gjennomføring av oppgradering av eneboliger til workshop i Drammen 23. september kl. 12-18 (Husbanken, Grønland 1) og i Trondheim 2. oktober kl. 12-18 (Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127). Hensikten er å gi bedrifter som ønsker en målrettet satsing mot oppgraderingsmarkedet en arena for å møte likesinnede på tvers av fag og få drahjelp til å komme videre i prosessen.

Første del av arrangementet viser konkrete eksempler på gjennomførte prosjekt der boligen er blitt vesentlig oppgradert både når det gjelder bokvalitet og energieffektivitet. Andre del er praktisk jobbing i tverrfaglige grupper. Gruppene blir først konfrontert med en boligeier som vurderer å oppgradere boligen. En moderator geleider hver gruppe gjennom prosessen i å forstå kundens totale behov og en første tverrfaglig diskusjon om aktuelle løsninger.

Dette legger grunnlaget for den andre gruppeøvelsen, som består i å utvikle en tverrfaglig samarbeidsmodell. For deltakere som ønsker å jobbe videre med å realisere en satsing på oppgradering av eneboliger i samarbeid med andre bedrifter (uavhengig om de deltok på workshopen eller ikke) vil få et oppfølgingstilbud på to egne workshops for å utvikle egne skreddersydde forretningsmodeller.

Praktisk om påmelding

For å lette sammensettingen av gode, tverrfaglige grupper er det viktig at hver deltaker registrerer kort informasjon om sin rolle og eventuelle erfaringer fra oppgraderingsprosjekter.

Meld deg på her.

Om du ikke har anledning til å delta

Om det blir for langt å reise eller du ikke har anledning de aktuelle datoene, kan du likevel registrere en profil for din bedrift i lenken over.